جزییات حمایت بیمه سلامت از بیماران سوختگی به گزارش هاریکا خبر , در بخش خبری سلامت ,به گزارش خبرگزاری هاریکا، محمد اسماعیل کاملی، درباره تجهیزات قابل پرداخت در سوختگی‌ها در بیمه سلامت گفت: با توجه به تبصره یک مصوبات هیأت وزیران (تعرفه دولتی) هزینه خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک پخش‌های بستری در تخت سوختگی […]

جزییات حمایت بیمه سلامت از بیماران سوختگی

به گزارش هاریکا خبر , در بخش خبری سلامت ,به گزارش خبرگزاری هاریکا، محمد اسماعیل کاملی، درباره تجهیزات قابل پرداخت در سوختگی‌ها در بیمه سلامت گفت: با توجه به تبصره یک مصوبات هیأت وزیران (تعرفه دولتی) هزینه خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک پخش‌های بستری در تخت سوختگی معادل ۱۲ درصد تعرفه اقامت (هتلینگ) است، همچنین انواع پانسمان‌های سوختگی و پانسمان‌های نقره‌ای در تعهد سازمان بیمه سلامت است.
وی افزود: پوشش بیمه‌ای داروها بر اساس بسته خدمتی، مورد تعهد سازمان‌های بیمه گر پایه محاسبه و پرداخت می‌گردد، ضمن اینکه لباس‌های فشاری در تعهد سازمان بیمه سلامت ایران قرار ندارد.
کاملی در خصوص تعهدات سوختگی در بستری تصریح کرد: تمامی خدمات و هتلینگ بیماران سوختگی در بخش‌های بستری عادی، بخش سوختگی و بخش مراقبت ویژه سوختگی ( BICU) بر اساس تعرفه مصوب هیأت وزیران با سهم ۹۰ درصد (همانند سایر بیماران دیگر) و در صندوق‌های دارای تخفیف با سهم سازمان ۹۵ درصد پرداخت می‌گردد.
وی گفت: مابه التفاوت هزینه دارو، تجهیزات و…، در موارد سوختگی شدید با تأیید کمیته استانی (خاص و صعب العلاج) از طریق هزینه خارج از ضوابط پرداخت می‌گردد. امیدوارم خبر  جزییات حمایت بیمه سلامت از بیماران سوختگی براتون مفید بوده باشه