جزییات بکارگیری «مستعدان علمی» در واحدهای اقتصادی به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  جزییات بکارگیری «مستعدان علمی» در واحدهای اقتصادی  به گزارشهاریکا خبر، بر اساس شیوه نامه توسعه به کارگیری دانشجویان مستعد تحصیلی در واحدهای اقتصادی کشور طرحی تحت عنوان بورسیه صنعتی ویژه دارندگان رتبه‌های برتر کنکور و دارندگان مدال‌های المپیادی اجرا می‌شود. […]

جزییات بکارگیری «مستعدان علمی» در واحدهای اقتصادی

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  جزییات بکارگیری «مستعدان علمی» در واحدهای اقتصادی  به گزارشهاریکا خبر، بر اساس شیوه نامه توسعه به کارگیری دانشجویان مستعد تحصیلی در واحدهای اقتصادی کشور طرحی تحت عنوان بورسیه صنعتی ویژه دارندگان رتبه‌های برتر کنکور و دارندگان مدال‌های المپیادی اجرا می‌شود.
این طرح اهدافی چون شناسایی، هدایت توانمندسازی، جذب و نگهداشت سرمایه انسانی مستعد برتر و نخبه در واحدهای اقتصادی کشور، آموزش مهارت‌های لازم و مرتبط با نیازهای واحدهای اقتصادی به استعدادهای برتر، ارتقای توانمندی‌های عملی و فنی استعدادهای برتر، از طریق ارتباط مستمر با واحدهای اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های اجتماع نخبگانی برای ارتقای فعالیت‌های واحدهای اقتصادی را دنبال می‌کند.
مشمولان این طرح، دارندگان نشان‌های طلا نقره و برنز کشوری در المپیادهای ملی دانش‌آموزی با معرفی باشگاه دانش پژوهان جوان و تأیید بنیاد ملی نخبگان، دارندگان رتبه‌های یک تا ۲ هزار آزمون‌های سراسری ورود به مقطع پایه دانشگاه، دارندگان رتبه‌های ۱۰ درصد برتر استان در آزمون‌های سراسری ورود به مقطع پایه دانشگاه صرفاً در استان‌های کمتر برخوردار هستند.
برگزیدگان رویدادهای نخبگانی مورد تأیید بنیاد ملی نخبگان، دانشجویان حائز ۹۰ درصد حد نصاب برگزیدگی در طرح توسعه فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی در سال تحصیلی ثبت درخواست از دیگر افراد مشمول به شمار می‌روند.
براساس این شیوه نامه رتبه در آزمون سراسری بدون لحاظ کردن سهمیه در نظر گرفته می‌شود و دانشجوی پذیرفته شده مشغول قانون کار نیست.
مراکز آموزشی مورد تأیید وزارت علوم و وزارت بهداشت موظف هستند رشته‌های مورد نیاز واحدهای اقتصادی را احصا کنند. مصاحبه با مشمولان متقاضی با هماهنگی بنیاد ملی استانی و واحد اقتصادی و معرفی پذیرفته شدگان به بنیاد استان و واحد اقتصادی، فراهم آوردن شرایط فعالیت پذیرفته شده در واحد اقتصادی حداکثر ۵۰ ساعت در ماه در طول سال تحصیلی و حداکثر ۱۰۰ ساعت در ماه در طول تابستان از دیگر وظایف مؤسسات علمی به شمار می‌رود.
همچنین در این شیوه نامه تاکید شده است که تعیین واحدهای دروس مرتبط با رشته پذیرفته شده و نیازهای واحد اقتصادی در ابتدای تحصیل و ارائه آن در طول تحصیل دانشجوی پذیرفته شده باشد و همچنین تأمین خوابگاه در ایام تابستان از وظایف مراکز آموزشی مورد تأیید اثرات علوم و بهداشت محسوب می‌شود.
وظایف واحد اقتصادی در این شیوه نامه اعلام نیازمندی‌های نیروی انسانی مستعد به بنیاد استان همراه با تعیین جایگاه شغلی آینده وی در واحد اقتصادی، تعیین شاخص‌های مورد نیاز واحد برای مصاحبه به منظور گزینش نهایی مشمول، پرداخت اعتبار کارآموزی فناورانه به پذیرفته شده در قبال فعالیت دانشجو تعیین شده است.
فرایند اجرا نیز به این صورت است که قائم مقام بنیاد ملی نخبگان بودجه حمایت از پذیرفته شدگان را در هر استان تعیین می‌کند. واحدهای اقتصادی درخواست خود را برای مشارکت در طرح بورسیه صنعتی با تعیین جایگاه‌های مورد نیاز در بخش پذیرش در دو بخش پذیرش از طریق آزمون سراسری ورود به مقطع پایه و پذیرش از میان دانشجویان مستعد مشغول به تحصیل در هر یک از مؤسسات علمی و کارگروه ارسال می‌کنند.
مشمولان نو ورود برای بهره‌بندی از طرح بورسیه صنعتی مستقیماً از طرف سازمان سنجش آموزش کشور ۳ برابر ظرفیت به مؤسسه علمی معرفی می‌شوند. همچنین هر یک از دانشجویان نو ورود پذیرفته شده پرونده خود را در سامانه اطلاعاتی بنیاد ملی تکمیل و درخواست خود را برای دریافت تسهیلات بنیاد ثبت می‌کنند.
پرداخت اعتبارات کارآموزی فناورانه در انتهای هر نیم سال پس از تأیید واحد اقتصادی مؤسسه علمی و بنیاد استانی به دانشجو انجام می‌شود.
در سال اول پرداخت کارآموزی فناورانه سهم پرداختی بنیاد ملی، ماهیانه ۲۵ میلیون ریال برای دانشجویان مجرد و ۳۰ میلیون ریال برای دانشجویان متأهل و سهم پرداختی واحد اقتصادی ماهیانه ۵ میلیون ریال برای دانشجویان مجرد و ۶ میلیون ریال برای دانشجویان متأهل است.
در سال دوم سهم پرداختی بنیاد ملی ماهیانه ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال برای دانشجویان مجرد و ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال برای دانشجویان متأهل و سهم پرداختی واحد اقتصادی ماهیانه ۱۱ میلیون و سیصد هزار ریال برای دانشجویان مجرد و ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال برای دانشجویان متأهل. برای سال سوم نیز ماهیانه ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال برای دانشجویان مجرد و ۱۵ میلیون ریال برای دانشجویان متأهل و سهم پرداختی واحد اقتصادی ماهیان ۲۰ میلیون ریال برای دانشجویان مجرد و ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال برای دانشجویان متأهل اعلام شده است. امیدوارم براتون خبر   جزییات بکارگیری «مستعدان علمی» در واحدهای اقتصادی براتون مفید بوده باشه

 
2023-09-01 13:05:23