جزئیات خارج شدن چند واگن از یک قطار باری در شهرستان خوی به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,جزییات خارج شدن چند واگن از یک قطار باری در شهرستان خوی از زبان مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان غربی را در این فیلم مشاهده می‌کنید. امیدوارم خبر  جزئیات خارج شدن چند واگن از یک […]

جزئیات خارج شدن چند واگن از یک قطار باری در شهرستان خوی

به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,جزییات خارج شدن چند واگن از یک قطار باری در شهرستان
خوی از زبان مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان غربی را در این فیلم
مشاهده می‌کنید. امیدوارم خبر  جزئیات خارج شدن چند واگن از یک قطار باری در شهرستان خوی براتون مفید بوده باشه