جذب برگزیدگان بنیاد ملی نخبگان در هیئت علمی دانشگاهها به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  جذب برگزیدگان بنیاد ملی نخبگان در هیئت علمی دانشگاهها  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از بنیاد ملی نخبگان، سعید سهراب‌پور دبیر هیئت اجرایی جذب نخبگان با بیان ضرورت حمایت از جامعه نخبگانی برای ورود به بخش‌های مورد […]

جذب برگزیدگان بنیاد ملی نخبگان در هیئت علمی دانشگاهها

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  جذب برگزیدگان بنیاد ملی نخبگان در هیئت علمی دانشگاهها  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از بنیاد ملی نخبگان، سعید سهراب‌پور دبیر هیئت اجرایی جذب نخبگان با بیان ضرورت حمایت از جامعه نخبگانی برای ورود به بخش‌های مورد نیاز گفت: مصوبه هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی ابلاغ شد.
وی افزود: با توجه به تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری در خصوص بکارگیری نخبگان علمی در کشور و رفع موانع مربوطه و نیز با توجه سیاست‌های حمایتی دولت سیزدهم از نخبگان علمی، ضوابط ویژه‌ای برای جذب برگزیدگان بنیاد ملی نخبگان در نظر گرفته شده است.
دبیر هیئت اجرایی جذب نخبگان با اشاره به اینکه شناسایی افراد برگزیده در دبیرخانه جذب بنیاد ملی نخبگان و تحت نظارت و با مسئولیت دبیر هیئت اجرایی این دبیرخانه انجام می‌شود، افزود: بعد از بارگذاری سوابق متقاضی در سامانه و در صورت کسب حد نصاب امتیاز لازم، سوابق وی به کارگروه تخصصی ارسال و نتیجه ارزیابی بعد از تأیید رئیس کارگروه به متقاضی از طریق همان سامانه اعلام می‌شود. نکته مهم اینکه متقاضی می‌تواند تا حداقل ۶ ماه نسبت به نتیجه اعتراض خود را ثبت کند.
سهراب‌پور با بیان اینکه این روند جذب در طی سال و خارج از فراخوان‌های عمومی صورت می‌گیرد، ادامه داد: دبیرخانه می‌تواند در طول سال پرونده برگزیدگان را جهت بررسی برای جذب به عنوان هیئت علمی به هیئت اجرایی جذب مؤسسات ارسال کند.
وی با اشاره به ترکیب هیئت‌های مرکزی جذب، تصریح کرد: وزارتین علوم و بهداشت و هیئت مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی موظف هستند که حداکثر طی یک ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، دسترسی‌های لازم در سامانه‌های مربوطه را برای دبیرخانه جذب بنیاد فعال کنند. نکته مهم دیگر اینکه تأمین اعتبار این مصوبه با توجه به عملکرد سالانه محاسبه خواهد شد.
سهراب‌پور با تاکید بر اینکه برگزیدگان مشمول این مصوبه می‌توانند شخصاً از طریق فراخوان‌های عمومی جذب نیز به ارسال پرونده خود به مؤسسات اقدام کنند، اظهار داشت: در صورتی که فرد واجد شرایط توسط دبیرخانه جذب بنیاد به مؤسسه‌ای معرفی شود، مؤسسه مجاز است پس از تأیید پرونده متقاضی در هیئت اجرایی جذب، حکم پیمانی یک ساله برای فرد صادر کرده و در مدت مذکور، فرایند جذب مشتمل بر گزینش علمی و عمومی در چارچوب ضوابط معمول را انجام دهد.
وی با بیان ضرورت تسریع در بررسی صلاحیت عمومی برگزیدگان از طریق هیئت‌های مرکزی جذب، یادآور شد: در صورتیکه مجموع امتیازات علمی فرد برگزیده برابر با مجموع امتیازات علمی متقاضی غیر برگزیده باشد، اولویت جذب با فرد برگزیده است.
سهراب‌پور اضافه کرد: تا کنون دانشگاه‌های صنعتی شریف، تهران، صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و علم و صنعت بیشترین جذب نیرو را از محل این مصوبه داشته اند.
وی در پایان با اشاره به لزوم جذب متخصصان غیرمقیم، خاطرنشان کرد: تعدادی زیادی از مشمولان این مصوبه از دانشگاه‌های بزرگ جهان مانند ام‌آی‌تی، هاروارد، برکلی، استنفورد، کالیفرنیا، کلمبیا و تورنتو جذب شده‌اند. امیدوارم براتون خبر   جذب برگزیدگان بنیاد ملی نخبگان در هیئت علمی دانشگاهها براتون مفید بوده باشه

 
2022-09-13 17:07:32