جایگاه انتشارات ایران در نمایه‌های استنادی جهانی اعلام شد به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  جایگاه انتشارات ایران در نمایه‌های استنادی جهانی اعلام شد  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تازه‌ترین گزارش سامانه «نما» با نام «نمای نمایه‌های استنادی ۲۰۲۱: جایگاه ایران در نمایه‌های استنادی جهانی» […]

جایگاه انتشارات ایران در نمایه‌های استنادی جهانی اعلام شد

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  جایگاه انتشارات ایران در نمایه‌های استنادی جهانی اعلام شد  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تازه‌ترین گزارش سامانه «نما» با نام «نمای نمایه‌های استنادی ۲۰۲۱: جایگاه ایران در نمایه‌های استنادی جهانی» منتشر شده است که طبق آن، ایران جایگاه نخست را در شمار انتشارات در دو نمایه‌نامه «وب‌آوساینس» و «اسکوپوس» میان کشورهای منطقه دارد.
گزارش «نمای نمایه‌های استنادی ۲۰۲۱: جایگاه ایران در نمایه‌های استنادی جهانی» برای بازنمایی چکیده‌ای از گزارش دو نمایه جهانی «وب‌آوساینس» و «اسکوپوس» منتشر شده و جایگاه ایران در این دو نمایه در سال ۲۰۲۱ میلادی مورد پایش قرار گرفته است.
داده‌های این گزارش در بهمن و اسفند ماه ۱۴۰۰ گردآوری شده‌اند.
این گزارش روند سالانه جایگاه ایران در این نمایه‌ها را نیز ارائه می‌کند. شمار انتشارات، شمار استنادها، سرانه استناد به انتشارات (سالانه)، سرانه استناد به انتشارات (پنج ساله)، شاخص «اچ»، همکاری علمی جهانی، شمار مقاله‌های داغ، و شمار مقاله‌های پراستناد از محورهای کلیدی این گزارش هستند.
از دیدگاه شمار استنادها در نمایه اسکوپوس، ایران در جایگاه ۱۵ جهان جای گرفته است.
سرانه سالانه استناد به انتشارات پژوهشگران ایرانی در سال ۲۰۲۰ نزدیک به ۱۳/۱ بوده که کشور ایران را در جایگاه ۹۶ جهان و ۱۶ منطقه جای داده است. این در حالی است که سرانه استناد به انتشارات پدیدآوران ایرانی در پنج سال گذشته (از ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ میلادی) ۸۹/۷ بوده که نسبت به ویرایش پیشین این شاخص رشد داشته است.
گزارش ۲۰۲۱ نمایه‌نامه‌های استنادی نشان می‌دهد که شاخص «اچ» ایران تا پایان ۲۰۲۰ میلادی برابر ۳۷۶ بوده که از این دیدگاه ایران در جایگاه ۴۰ جهان و چهارم منطقه ایستاده است.
همکاری علمی پژوهشگران ایرانی با پژوهشگران خارج از کشور در سال ۲۰۲۱ نزدیک به ۴۰ درصد بوده که در برابر سال گذشته رشدی چشم‌گیر داشته است.
گزارش ۲۰۲۱ نمایه «ئی. اس. آی.» نشان می‌دهد که ایران ۱۷۹ مقاله داغ در این پایگاه داشته که نسبت به گزارش پیشین افزایش داشته است. از دیدگاه انتشار مقاله‌های داغ، ایران در جایگاه ۱۷ جهان و نخست منطقه جای گرفته است. همچنین، گزارش ۲۰۲۱ «ئی. اس. آی.» نشان می‌دهد که ۳۵۴۷ مقاله پژوهشگران ایرانی پراستناد شده است که در برابر ویرایش پیشین پیشرفت داشته است. از دیدگاه انتشار مقاله‌های پراستناد ایران در جایگاه ۲۴ جهان و دوم منطقه جای گرفته است.
«نمای نمایه‌های استنادی ۲۰۲۱» یکی از گزارش‌های کلیدی و کاربردی سامانه نما (جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان) است. سامانه «نما» توسط پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران راه‌اندازی و به روزرسانی می‌شود و به پایش و گزارش جایگاه علم، فناوری و نوآوری ایران در جهان می‌پردازد. امیدوارم براتون خبر   جایگاه انتشارات ایران در نمایه‌های استنادی جهانی اعلام شد براتون مفید بوده باشه

 
2022-04-26 19:26:43