جاده چالوس در وضعیت خطرناکی قرار دارد به گزارش رسانه خبری هاریکا از اخبار مازندران ،رییس پلیس راه البرز گفت : در جاده کرج چالوس باد شدید در حال وزیدن است و احتمال ریزش سنگ در جاده دور از تصور نیست از شهروندانی که قصد تردد در جاده کرج چالوس را دارند درخواست داریم در […]

جاده چالوس در وضعیت خطرناکی قرار دارد

به گزارش رسانه خبری هاریکا از اخبار مازندران ،رییس پلیس راه البرز گفت :

در جاده کرج چالوس باد شدید در حال وزیدن است و احتمال ریزش سنگ در جاده دور از تصور نیست
از شهروندانی که قصد تردد در جاده کرج چالوس را دارند درخواست داریم در صورت غیر ضروری بودن سفرشان آن را به زمان دیگری موکول کنند.