ثبت ۶۰۴ زمین لرزه در دی ماه/ افزایش زلزله نسبت به آذرماه به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  ثبت ۶۰۴ زمین لرزه در دی ماه/ افزایش زلزله نسبت به آذرماه  به گزارش خبرنگار هاریکا، شبکه های لرزه نگاری مرکز لرزه نگاری کشوری در دیماه ۱۴۰۱، تعداد ۶۰۴ زمین لرزه را در کشور و […]

ثبت ۶۰۴ زمین لرزه در دی ماه/ افزایش زلزله نسبت به آذرماه

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  ثبت ۶۰۴ زمین لرزه در دی ماه/ افزایش زلزله نسبت به آذرماه  به گزارش خبرنگار هاریکا، شبکه های لرزه نگاری مرکز لرزه نگاری کشوری در دیماه ۱۴۰۱، تعداد ۶۰۴ زمین لرزه را در کشور و نواحی همجوار ثبت و تعیین محل کرده اند که این تعداد نسبت به آذر ماه ۱۴۰۱ افزایش ۵.۸ درصدی، نسبت به دیماه سال ۱۴۰۰ کاهش ۳.۷ درصدی و نسبت به میانگین ماهانه ۱۰ سال اخیر کشور کاهش ۴۳.۲ درصدیداشته است.
نقشه زمین لرزه دی ماه

در این ماه ۱۵ زمین لرزه با بزرگی بیش از ۴.۰ در کشور به ثبت رسید که زمین لرزه به بزرگی ۵.۴ خوی واقع در آذربایجان غربی و زمین لرزه به بزرگی ۵.۲ در بشرویه خراسان جنوبی بزرگترین زمین لرزههای ثبت شده در این ماه بوده است.
استانهای آذربایجان غربی با ۸۹ زمین لرزه، خراسان جنوبی با ۸۴ زمین لرزه، خراسان رضوی با ۷۹ زمین لرزه و سمنان با ۷۸ زمینلرزه بیشترین تعداد زمین لرزه را در بین استان های کشور داشتند.
همچنین استان تهران در هاریکاماه شاهد ثبت ۷ زمین لرزه بوده است که بزرگترین آن به بزرگی ۲.۷ در ارجمند به ثبت رسید. امیدوارم براتون خبر   ثبت ۶۰۴ زمین لرزه در دی ماه/ افزایش زلزله نسبت به آذرماه براتون مفید بوده باشه

 
2023-01-24 07:03:44