ثبت ۵۷۶ زمین لرزه در آذرماه/ خراسان جنوبی دارای بیشترین زلزله به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  ثبت ۵۷۶ زمین لرزه در آذرماه/ خراسان جنوبی دارای بیشترین زلزله  به گزارشهاریکا خبر، شبکه‌های لرزه نگاری مرکز لرزه نگاری کشوری در آذر ماه ۱۴۰۱، تعداد ۵۷۶ زمین لرزه در کشور و نواحی همجوار ثبت و […]

ثبت ۵۷۶ زمین لرزه در آذرماه/ خراسان جنوبی دارای بیشترین زلزله

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  ثبت ۵۷۶ زمین لرزه در آذرماه/ خراسان جنوبی دارای بیشترین زلزله  به گزارشهاریکا خبر، شبکه‌های لرزه نگاری مرکز لرزه نگاری کشوری در آذر ماه ۱۴۰۱، تعداد ۵۷۶ زمین لرزه در کشور و نواحی همجوار ثبت و تعیین محل کرده اند که این تعداد نسبت به آبان ماه ۱۴۰۱ افزایش ۱۹ درصدی، نسبت به آذر ماه سال ۱۴۰۰ کاهش ۱۷.۸ درصدی و نسبت به میانگین ماهانه ۱۰ سال اخیر کشور کاهش ۴۵.۹ درصدی داشته است.

نقشه پراکندگی زمین لرزه‌های اذرماه

در آذر ماه ۱۵ زمین لرزه با بزرگی بیش از ۴.۰ در کشور به ثبت رسید که زمین لرزه به بزرگی ۵.۶ بندرخمیر هرمزگان بزرگترین زمین لرزه ثبت شده بوده است. استان‌های خراسان جنوبی با ۷۸ زمین لرزه، خراسان رضوی با ۶۶ زمین لرزه و کرمان با ۵۳ زمین لرزه بیشترین تعداد زمین لرزه را در بین استان‌های کشور داشتند.
همچنین استان تهران در هاریکاماه شاهد ثبت ۶ زمین لرزه بوده است که بزرگترین آن به بزرگی ۲.۹ در حسن آباد به ثبت رسید. امیدوارم براتون خبر   ثبت ۵۷۶ زمین لرزه در آذرماه/ خراسان جنوبی دارای بیشترین زلزله براتون مفید بوده باشه

 
2022-12-27 20:06:34