ثبت ۴۸۴ زمین لرزه در آبان ماه/ کرمان دارای بیشترین زمین لرزه به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  ثبت ۴۸۴ زمین لرزه در آبان ماه/ کرمان دارای بیشترین زمین لرزه  به گزارش خبرنگار هاریکا، شبکه های لرزه نگاری مرکز لرزه نگاری کشوری در آبان ماه ۱۴۰۱، تعداد ۴۸۴ زمین لرزه در کشور و […]

ثبت ۴۸۴ زمین لرزه در آبان ماه/ کرمان دارای بیشترین زمین لرزه

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  ثبت ۴۸۴ زمین لرزه در آبان ماه/ کرمان دارای بیشترین زمین لرزه  به گزارش خبرنگار هاریکا، شبکه های لرزه نگاری مرکز لرزه نگاری کشوری در آبان ماه ۱۴۰۱، تعداد ۴۸۴ زمین لرزه در کشور و نواحی همجوار ثبت و تعیین محل کرده اند که این تعداد نسبت به هاریکاماه ۱۴۰۱ کاهش ۱۸.۹ درصدی، نسبت به آبان ماه سال ۱۴۰۰ کاهش ۳۸.۴ درصدی و نسبت به میانگین ماهانه ۱۰ سال اخیر کشور کاهش ۵۴.۵ درصدی داشته است. در این ماه ۹ زمین لرزه با بزرگی بیش از ۴.۰ در کشور به ثبت رسید که زمین لرزه به بزرگی ۵.۰ کنگ هرمزگان بزرگترین زمین لرزه ثبت شده بوده است.
جدول زمین لرزه های آبان ماه ۱۴۰۱

استان های خراسان رضوی با ۸۱ زمین لرزه، خراسان جنوبی با ۵۱ زمین لرزه و کرمان با ۵۰ زمین لرزه بیشترین تعداد زمین لرزه را در بین استان های کشور داشتند.
همچنین استان تهران در هاریکاماه شاهد ثبت ۱۰ زمین لرزه بوده است که بزرگترین آن به بزرگی ۲.۶ در پردیس به ثبت رسید. امیدوارم براتون خبر   ثبت ۴۸۴ زمین لرزه در آبان ماه/ کرمان دارای بیشترین زمین لرزه براتون مفید بوده باشه

 
2022-12-02 20:07:54