ثبت ۴۳۳ زمین‌لرزه در فروردین ماه/ رخداد ۱۷ زمین‌لرزه با بزرگی ۴ به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  ثبت ۴۳۳ زمین‌لرزه در فروردین ماه/ رخداد ۱۷ زمین‌لرزه با بزرگی ۴  به گزارشهاریکا خبر، شبکه‌های لرزه نگاری مرکز لرزه نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک در فروردین ماه ۱۴۰۲، تعداد ۴۴۳ زمین لرزه را در کشور […]

ثبت ۴۳۳ زمین‌لرزه در فروردین ماه/ رخداد ۱۷ زمین‌لرزه با بزرگی ۴

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  ثبت ۴۳۳ زمین‌لرزه در فروردین ماه/ رخداد ۱۷ زمین‌لرزه با بزرگی ۴  به گزارشهاریکا خبر، شبکه‌های لرزه نگاری مرکز لرزه نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک در فروردین ماه ۱۴۰۲، تعداد ۴۴۳ زمین لرزه را در کشور و نواحی همجوار ثبت و تعیین محل کرده اند. این تعداد نسبت به اسفندماه ۱۴۰۱ کاهش ۱۰.۵ درصدی، نسبت به فروردین ماه سال ۱۴۰۱ کاهش ۱۰.۵ درصدی و نسبت به میانگین ماهانه ۱۰ سال اخیر کشور کاهش ۱۶.۶ درصدی داشته است.
در این ماه ۱۷ زمین لرزه با بزرگی بیش از ۴.۰ در کشور به ثبت رسید که زمین لرزه به بزرگی ۵.۶ خوی واقع در استان آذربایجان غربی در ۴ فروردین، بزرگترین زمین لرزه ثبت شده در این ماه بوده است.
استان‌های آذربایجان غربی با ۱۰۴ زمین لرزه، خراسان رضوی با ۴۶ زمین لرزه و فارس با ۴۴ زمین لرزه بیشترین تعداد زمین لرزه را در بین استان‌های کشور داشتند. همچنین استان تهران در هاریکاماه شاهد ثبت ۲ زمین لرزه بوده است که بزرگترین آن به بزرگی ۲.۱ در لواسان به ثبت رسید.
آمار زمین لرزه‌های کشور در فروردین ماه ۱۴۰۲ به تفکیک بزرگی امیدوارم براتون خبر   ثبت ۴۳۳ زمین‌لرزه در فروردین ماه/ رخداد ۱۷ زمین‌لرزه با بزرگی ۴ براتون مفید بوده باشه

 
2023-04-24 19:05:39