ثبت چهارمین اهدای عضو در زنجان طی سال‌جاری به گزارش کانال خبری ایران از اخبار زنجان ،مسؤول شبکه فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان از ثبت چهارمین اهدای عضو در سال‌جاری خبر داد و گفت: کبد، کلیه‌ها و قلب این بیمار مرگ مغزی به بیماران نیازمندان اهدا شد. بنا به گفته مسؤول شبکه […]

ثبت چهارمین اهدای عضو در زنجان طی سال‌جاری

به گزارش کانال خبری ایران از اخبار زنجان ،مسؤول شبکه فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان از ثبت چهارمین اهدای عضو در سال‌جاری خبر داد و گفت: کبد، کلیه‌ها و قلب این بیمار مرگ مغزی به بیماران نیازمندان اهدا شد.

بنا به گفته مسؤول شبکه فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان مرحومه زینب عینی۵۰ ساله که بدلیل خونریزی مغزی در بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) زنجان بستری

بود متاسفانه بدلیل وخامت وضعیت بیماری بعد از تایید مرگ مغزی توسط تیم تخصصی، برای اهدای عضو به بیمارستان سینا تهران انتقال یافت.