ثبت بارندگی در ۱۱ نقطه خوزستان به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,اهواز- مدیرکل هواشناسی خوزستان از ثبت بارندگی در ۱۱ نقطه این استان در شبانه‌روز گذشته خبر داد. امیدوارم خبر  ثبت بارندگی در ۱۱ نقطه خوزستان براتون مفید بوده باشه

ثبت بارندگی در ۱۱ نقطه خوزستان

به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,اهواز- مدیرکل هواشناسی خوزستان از ثبت بارندگی در ۱۱
نقطه این استان در شبانه‌روز گذشته خبر داد. امیدوارم خبر  ثبت بارندگی در ۱۱ نقطه خوزستان براتون مفید بوده باشه