تولید میکروب مصنوعی برای کشف رازهای جهان به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  تولید میکروب مصنوعی برای کشف رازهای جهان  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از نیواطلس، محققان با ایجاد ترکیبی از یک مخمر و یک باکتری شواهدی را برای اثبات یک فرضیه طولانی مدت در مورد چگونگی تکامل و شکل‌گیری زندگی […]

تولید میکروب مصنوعی برای کشف رازهای جهان

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  تولید میکروب مصنوعی برای کشف رازهای جهان  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از نیواطلس، محققان با ایجاد ترکیبی از یک مخمر و یک باکتری شواهدی را برای اثبات یک فرضیه طولانی مدت در مورد چگونگی تکامل و شکل‌گیری زندگی پیشرفته به دست آورده‌اند.
در درون سلول‌های پیچیده، اندام‌های کوچک و مجزایی به نام اندامک وجود دارد که برخی از آن‌ها دارای ژنوم مجزایی نسبت به ارگانیسم‌های بزرگ‌تر هستند. این ژنوم شامل میتوکندری در حیوانات و کلروپلاست در گیاهان است که هر دو برای ارگانیسم‌ها انرژی تولید می‌کنند. یک نظریه پیشرو نشان می‌دهد که این اندامک‌ها در ابتدا میکروارگانیسم های جداگانه‌ای بودند که در نهایت وارد یک رابطه همزیستی شدند و این امر راه را برای تکامل حیات پیچیده هموار کرد.
اکنون یک مطالعه جدید به بازسازی این فرآیند که به نام اندوسیمبیوز شناخته می‌شود، ختم شده است. محققان دانشگاه ایلینویز هیبریدهای مصنوعی را از طریق ترکیب یک مخمر و یک باکتری طراحی و مهندسی کردند تا در نهایت یک محصول تازه فتوسنتزی شکل بگیرد.
ترکیب به دست آمده مانند باکتری‌ها قادر به فتوسنتز برای تولید انرژی بوده و مانند مخمر از طریق جوانه زدن بازتولید می‌شود. این موجودات برای حداقل ۱۵ تا ۲۰ نسل قادر به تکثیر بوده و تیم تحقیقاتی می‌گوید که این دستاورد این فرضیه را تأیید می‌کند که زندگی پیچیده منتهی به خلقت از طریق همزیستی درونی آغاز شده است.
این اولین میکروب هیبرید مهندسی شده نیست که همزیستی درونی را در عمل نشان می‌دهد. در جریان مطالعه‌ای در سال ۲۰۱۸ یک مخمر و باکتری E. coli به روشی مشابه ترکیب شدند. امیدوارم براتون خبر   تولید میکروب مصنوعی برای کشف رازهای جهان براتون مفید بوده باشه

 
2022-05-04 15:31:19