قطعاً با کلمه “رابطه نامشروع” شما بارها و بارها مواجه شده اید. این عبارت دقیقاً معانی متفاوت را با رابطه مشروع مقایسه می کند. رابطه نامشروع به هر رابطه ای اطلاق می شود که به نظر شرعی یا قانونی و همچنین از نظر فرهنگ ملت ما قابل قبول نباشد. این نوع ارتباطات معمولاً بین دختر […]

قطعاً با کلمه “رابطه نامشروع” شما بارها و بارها مواجه شده اید. این عبارت دقیقاً معانی متفاوت را با رابطه مشروع مقایسه می کند. رابطه نامشروع به هر رابطه ای اطلاق می شود که به نظر شرعی یا قانونی و همچنین از نظر فرهنگ ملت ما قابل قبول نباشد. این نوع ارتباطات معمولاً بین دختر و پسرها برقرار می شود که هیچ تعهد زناشویی با یکدیگر ندارند. متاسفانه، این الگوی رفتاری در جامعه ما به نظر می رسد که روز به روز در حال گسترش است.

 

مراحل شکایت برای رابطه نامشروع

روابط نامشروع در بسیاری از حالات به عنوان جرم کیفری مطرح می شود و بر اساس قوانین کیفری در دادگاه ها و دادسراهای مربوطه پیگیری می شود. در مواردی که همسر از رابطه نامشروع بدنی خودش خبر دار شده و قصد شکایت دارد، می بایست به صورت شخصی به دادگاه مراجعه کرده و شکایت خود را اعلام نماید.

اما در صورتی که رابطه نامشروع اطلاعاتی مانند پیام، صوت و سایر اطلاعات الکترونیکی دارد، شخص می تواند به دادسرا مراجعه کند. در هر صورت، در هر مرحله از راهبرد قانونی، شخص متضرر می تواند وکیل خود را به عنوان نماینده حقوقی انتخاب کرده و با استفاده از تخصص و حرفه ای بودن وکیل رابطه نامشروع، در دادگاه و مراحل قانونی به بهترین نتیجه دلخواه برسد. انتخاب وکیل رابطه نامشروع در شیراز متخصص می تواند به شخص شاکی در دریافت حقوق و حق الزحمه مربوط به پرونده کمک کند و امورات قانونی را به نحو مطلوب اداره کند.

مهم ترین فرق رابطه نامشروع و زنا

در جرم زنا، زن و مرد نامحرم با یک دیگر از مقعد نزدیکی و دخول دارند. اما در مورد رابطه نامشروع، این اتفاق به صورت خودکار رخ نمی دهد. تنها در صورتی که اعمالی بین زن و مرد انجام شود، از نظر شرعی و قانونی غیر مجاز تلقی می شود. در صورت روی دادن روابط نامشروع در مکان های عمومی و در انظار، علاوه بر مجازات انجام شده، فرد ممکن است به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم شود.

هر دوی این جرم ها تأثیرات منفی بر روح جامعه را به دنبال دارند. تنها مزیت باقی مانده برای فرد متخلف این است که جرم رابطه نامشروع به عنوان سابقه کیفری برای او باقی نمی ماند. اما رابطه نامشروع یک جرم غیر قابل مسامحه است. در هر دو این جرم ها، حتی در صورتی که شاکی خصوصی وجود نداشته باشد، مجازات اعمال می شود. فضای منفور که اکنون در جامعه مشاهده می شود، ناشی از انتشار این روابط غیرقانونی و نامشروعی است که امروزه بیش از گذشته به عنوان عادی شناخته شده اند. شاید برخی این نوع روابط را عادی تلقی کنند، اما باید توجه داشت که هیچ یک از این دو جرم، چه از نظر شرعی و چه از نظر قانونی، مجاز نمی باشند.

راه های اثبات رابطه نامشروع

اثبات روابط نامشروع ممکن است چالش برانگیز باشد و به روش های مختلفی اعتماد شود. راه های اثبات رابطه نامشروع می توانند به شرح زیر باشند:

 • این روش شامل شهادت افراد حاضر در محل یا شاهدان مستقیم به رویداد است. اما باید توجه داشت که شهادت شاهدان نیز باید تحت شرایط خاصی قابل قبول باشد و از لحاظ قانونی بهبودی داشته باشد.
 • اگر طرفین روابط نامشروع اقرار به وجود این رابطه داشته باشند، این اقرار می تواند به عنوان مدرکی قوی برای اثبات رابطه محسوب شود.
 • مدارکی مانند پرینت پیامک، اسکرین شات از پیام ها یا مکاتبات الکترونیکی ممکن است در برخی مواقع به عنوان مدرک مورد استفاده قرار گیرند. اما این مدارک باید به دقت بررسی شوند و تاثیرات آنها به شدت به شرایط حاکم در قضیه بستگی دارد.
 • علم قاضی نیز نقش مهمی در اثبات رابطه نامشروع دارد. تصمیمات قضایی بر اساس اطلاعات موجود و تحقیقات قاضی صورت می پذیرد.

برای اثبات یک رابطه نامشروع، اغلب نیاز است تا مدارک متعددی با هم ترکیب شوند و در ارتباط با شرایط و قوانین مربوطه قرار گیرند. همچنین، هر قضیه به صورت جداگانه بررسی می شود و تصمیمات قضایی بر اساس شواهد و مدارک موجود در هر قضیه اتخاذ می شود.

 

Power of Attorney

مدارک لازم برای شکایت رابطه نامشروع

برای تنظیم شکایت رابطه نامشروع یا هر نوع شکایت دیگر، حضور مدارک مهم و ضروری است. برخی از مدارکی که ممکن است برای تنظیم شکایت رابطه نامشروع لازم باشند، عبارتند از:

 • شناسنامه
 • کارت ملی
 • صورت جلسه پلیس یا گزارش حادثه
 • مدارک تصویری یا صوتی اگر موجود باشد
 • اسناد مربوط به مکاتبات یا ارتباطات الکترونیکی
 • اگر شاهدان حاضر هستند، شهادت نامه یا مدارک هویت آنها
 • اگر شاهدان معتبری در دسترس نیستند، تلاش برای جلب شاهدان ممکن است ضروری باشد
 • در صورت وجود هر گونه نقصان در مدارک، ممکن است تاثیر منفی بر قابلیت شکایت داشته باشد. بنابراین، حتماً به کمال دقت باید اطمینان حاصل کرد که تمام مدارک کامل و صحیح هستند.

اطلاعات بیشتر در مورد نوع مدارک مورد نیاز و نحوه تهیه آنها می تواند از مشاوران حقوقی محلی یا دفاتر پلیس در دسترس باشد. همچنین، درخواست راهنمایی از یک وکیل رابطه نامشروع متخصص نیز می تواند در تدوین و ارائه مدارک مورد نیاز برای شکایت مفید باشد.