توانمندی متخصصان ایرانی در طب انتقال خون به گزارش هاریکا خبر , در بخش خبری سلامت ,به گزارش خبرگزاری هاریکا، بشیر حاجی بیگی، با اشاره به برگزاری کنگره بین المللی انتقال خون در روزهای ۲۵ و ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ در تهران، گفت: این پنجمین تجربه برگزاری یک رخداد بزرگ علمی در سطح بین الملل در […]

توانمندی متخصصان ایرانی در طب انتقال خون

به گزارش هاریکا خبر , در بخش خبری سلامت ,به گزارش خبرگزاری هاریکا، بشیر حاجی بیگی، با اشاره به برگزاری کنگره بین المللی انتقال خون در روزهای ۲۵ و ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ در تهران، گفت: این پنجمین تجربه برگزاری یک رخداد بزرگ علمی در سطح بین الملل در زمینه طب انتقال خون است که به واسطه جایگاه علمی و تخصصی انتقال خون در کشور ما و به واسطه توانمندی متخصصان این رشته و کارآمدی سیستم انتقال خون ایران، برگزار می‌شود.
وی تاکید کرد: سازمان انتقال خون ایران و مؤسسه طب انتقال خون طی چند دوره متوالی به عنوان همکار آموزشی پژوهشی سازمان جهانی بهداشت انتخاب شده اند و با همکاری این سازمان به توسعه دانش و مهارت کشورهای منطقه در استقرار سیستم کارآمد انتقال خون همت گماشته اند.
حاجی بیگی، تبادل اطلاعات در زمینه آخرین دستاوردهای علمی طب انتقال خون میان شرکت کنندگان، سازمان انتقال خون، مؤسسه و کشورهای منطقه را یکی از اهداف این کنگره دانست و افزود: جایگاه علمی، توانمندی و دستاوردهای کشورمان در زمینه طب انتقال خون در بستر این همایش‌ها به کشورهای جهان معرفی می‌شود و ما نیز از تجربیات و دانش آنها بهره مند می‌شویم.
وی تاکید کرد: واکاوی علمی مدیریت مراکز انتقال خون و بانک خون و مراکز درمانی، ارتقای فرایندهای کاری انتقال خون از طریق تبادل اطلاعات مراکز انتقال خون و بانک خون‌های ایران و کشورهای منطقه ارتقای نگرش و عملکرد متخصصان بالینی و آزمایشگاهی در مراکز درمانی در زمینه طب انتقال خون از نتایج مورد انتظار این همایش است. امیدوارم خبر  توانمندی متخصصان ایرانی در طب انتقال خون براتون مفید بوده باشه