تمامی برنامه های کشوری نیازمند پیوست سلامت است به گزارش هاریکا خبر , در بخش خبری سلامت ,به گزارش خبرگزاری هاریکا، حسین فرشیدی، در گردهمایی مدیران بهداشت رده‌های سپاه پاسداران، با پرداختن به ضرورت تدوین پیوست سلامت برای برنامه‌ها و دستگاه‌های مختلف، افزود: امروزه وقتی بحث بهداشت مطرح می‌شود باید تمام برنامه‌های اقتصادی، نظامی، مدیریتی […]

تمامی برنامه های کشوری نیازمند پیوست سلامت است

به گزارش هاریکا خبر , در بخش خبری سلامت ,به گزارش خبرگزاری هاریکا، حسین فرشیدی، در گردهمایی مدیران بهداشت رده‌های سپاه پاسداران، با پرداختن به ضرورت تدوین پیوست سلامت برای برنامه‌ها و دستگاه‌های مختلف، افزود: امروزه وقتی بحث بهداشت مطرح می‌شود باید تمام برنامه‌های اقتصادی، نظامی، مدیریتی پیوستی تحت عنوان «سلامت» داشته باشند.
وی با بیان اینکه حوزه سلامت گسترده است، گفت: یکی از بخش‌های بسیار مهم حوزه سلامت، مربوط به سلامت جسمانی است ولی در کنار سلامت جسمانی، پرداختن به سلامت اجتماعی، سلامت روانی و سلامت معنوی هم مطرح است.
معاون وزیر بهداشت با پرداختن به مؤلفه‌های سلامت، خاطرنشان کرد: سلامت مؤلفه‌های بسیار مهم و مختلفی دارد که یکی از آن مؤلفه‌ها، سلامت اجتماعی است، در سلامت اجتماعی یعنی ما باید ارتباط خودمان، جامعه و افرادی که بر آنها باید مدیریت کنیم بر اساس یک برنامه خاص و منسجم انجام شود.
فرشیدی اظهار کرد: زمانی فقط صحبت از سلامت در مواقع بیماری بود ولی در حال حاضر بحث سلامت از اهمیت بالایی برخوردار است که باید در حوزه بهداشت و سلامت با همکاری سازمان‌ها به آن بپردازیم.
معاون بهداشت وزارت بهداشت یادآور شد: مشارکت دستگاه‌ها به ویژه سپاه در حوزه سلامت، موضوع مهمی است که می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های موجود گام‌های ارزشمند و قابل توجهی در تأمین سلامت مردم برداشت. امیدوارم خبر  تمامی برنامه های کشوری نیازمند پیوست سلامت است براتون مفید بوده باشه