تفاهمنامه همکاری میان سینمای ایران و روسیه امضا شد به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله هنری تفاهمنامه همکاری میان سینمای ایران و روسیه امضا شد  به گزارش خبرگزاری هاریکا، بنیاد سینمایی فارابی و اتحادیه سینماگران فدراسیون روسیه، تفاهم نامه همکاری در زمینه تولید فیلم و برگزاری رویدادهای مشترک امضا کردند. این تفاهم نامه […]

تفاهمنامه همکاری میان سینمای ایران و روسیه امضا شد

به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله هنری تفاهمنامه همکاری میان سینمای ایران و روسیه امضا شد  به گزارش خبرگزاری هاریکا، بنیاد سینمایی فارابی و اتحادیه سینماگران فدراسیون روسیه، تفاهم نامه همکاری در زمینه تولید فیلم و برگزاری رویدادهای مشترک امضا کردند.
این تفاهم نامه به امضای نیکیتا میخالکوف رئیس این اتحادیه و همچنین سید مهدی جوادی مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی رسید.
تولید مشترک فیلم و همکاری در برگزاری رویدادهای سینمایی از مفاد این تفاهمنامه است. امیدوارم براتون خبر   تفاهمنامه همکاری میان سینمای ایران و روسیه امضا شد براتون مفید بوده باشه

 
2023-06-21 17:55:32