تعطیلی کتابخانه‌ها تا اطلاع ثانوی در زنجان به گزارش رسانه خبری هاریکا از اخبار زنجان ،مدیرکل کتابخانه های عمومی استان زنجان گفت: در ۵۰ کتابخانه عمومی استان خدمات به صورت مجازی ارائه خواهد شد.

تعطیلی کتابخانه‌ها تا اطلاع ثانوی در زنجان

به گزارش رسانه خبری هاریکا از اخبار زنجان ،مدیرکل کتابخانه های عمومی استان زنجان گفت:

در 50 کتابخانه عمومی استان خدمات به صورت مجازی ارائه خواهد شد.