تشخیص اختلال دوقطبی با آزمایش خون ممکن شد به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  تشخیص اختلال دوقطبی با آزمایش خون ممکن شد  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از نیواطلس، این اختلال روانی در بیشتر موارد به اشتباه، افسردگی تشخیص داده می شود. چنین روشی سبب می شود درمان متناسب برای افراد مبتلا […]

تشخیص اختلال دوقطبی با آزمایش خون ممکن شد

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  تشخیص اختلال دوقطبی با آزمایش خون ممکن شد  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از نیواطلس، این اختلال روانی در بیشتر موارد به اشتباه، افسردگی تشخیص داده می شود.
چنین روشی سبب می شود درمان متناسب برای افراد مبتلا به اختلال دوقطبی اجرا شود و از سوی دیگر داروهای احتمالی دیگر برای درمان شناسایی شود.
افراد مبتلا به اختلال دوقطبی در بازه‌های افسردگی بیشتر از دوره های شیدایی نیازمند کمک پزشکی هستند، بنابراین شناسایی دقیق این اختلال در بیمار اهمیت خاصی دارد.
برای همین منظور محققان دانشگاه کمبریج یک تست خون ساده انگشتی ابداع کرده اند که با شناسایی نشانگرهای این اختلال می‌تواند در کنار ابزارهای تشخیصی دیگر به کار رود.
جاکوب توماسیک مولف ارشد پژوهش در این باره می‌گوید: افراد مبتلا به اختلال دوقطبی شاهد بازه‌ های افسردگی و شیدایی ( مانیا) هستند. اما بیشتر اوقات در زمان افسردگی به پزشک مراجعه می کنند و به همین دلیل اختلال دوقطبی به اشتباه افسردگی تشخیص داده می‌شود.
در پژوهش دلتای انگلیس بین ۲۰۱۸ تا۲۰۲۰ میلادی نمونه ها و داده های شرکت کنندگانی بررسی و جمع آوری شد که ۵ سال قبل تشخیص داده شده بود دچار اختلال افسردگی هستند و نشانگان این بیماری را داشتند. هدف از این فرایند شناسایی اختلال دوقطبی در این گروه بود.
بیش از ۳ هزار شرکت کننده استخدام شدند و و یک ارزیابی ذهنی آنلاین با ۶۰۰ سوال را تکمیل کردند. این ارزیابی شامل موضوعاتی مانند بازه های افسردگی فعلی یا گذشته، اضطراب کلی، نشانه های مانیا، تاریخچه خانوادگی و استفاده از مواد مخدر بود.
میان افرادی که این پرسشنامه را تکمیل کردند، حدود هزار نفر انتخاب شدند تا نمونه خون خشک آنها از یک انگشت برای تحقیق ارسال شود. محققان نیز وجود ۶۰۰ متابولیت را در نمونه ها تحلیل کردند. پس از تکمیل «مصاحبه تشخیصی جامع بین المللی CIDI» که یک ابزار تشخیصی شناخته شده برای تعیین این اختلال است، ۲۴۱ بیمار در تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند.
محققان میان بیش از ۶۰۰ متابولیت تحلیل شده، ۱۷ نشانگر برای اختلال دوقطبی را بررسی کردند. پژوهش نشان داد سرامید یک نشانگر قدرتمند برای این بیماری است. مطالعات پیشین سرامید را به برخی اختلالات روانپزشکی از جمله دوقطبی مرتبط کرده اند. نشانگرهای شناخته شده عمدتاً با علائم شیدایی مادام العمر مرتبط بودند و در گروه جداگانه ای از بیمارانی که تشخیص بالینی جدیدی از اختلال افسردگی اساسی یا اختلال دوقطبی را در طول دوره پیگیری یک ساله مطالعه دریافت کردند، تأیید شدند.
محققان متوجه شدند تست خون به تنهایی می تواند تا ۳۰ درصد بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی را شناسایی کند، اما ترکیب آن با ارزیابی روانشناختی آنلاین به طور قابل توجهی نرخ تشخیص را به خصوص میان افرادی که تشخیص کاملا واضح نبود، ارتقا داد.
هرچند تست خون هنوز در مرحله تحقیقاتی است اما محققان معتقدند می توان از آن برای کمک به بیماران و پزشکان استفاده کرد.
توماسیک در این باره می گوید: این تست خون علاوه بر قابلیت های شناسایی نشانگر می تواند داروهای احتمالی برای اختلالات خلقی را شناسایی کند که به درمان بهتر کمک می کند. امیدوارم براتون خبر   تشخیص اختلال دوقطبی با آزمایش خون ممکن شد براتون مفید بوده باشه

 
2023-10-29 12:06:44