تزریق ۸۵۰۰ دز واکسن کرونا در آذربایجان شرقی به گزارش رسانه خبری هاریکا از اخبار آذربایجان شرقی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز از تزریق حدود ۸۵۰۰ دز واکسن کرونا در آذربایجان شرقی، خبر داد و گفت: این آمار غیر از واکسن تزریقی به کادر درمان است. وی گفت: روند واکسیناسیون کرونا در آذربایجان شرقی […]

تزریق ۸۵۰۰ دز واکسن کرونا در آذربایجان شرقی

به گزارش رسانه خبری هاریکا از اخبار آذربایجان شرقی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز از تزریق حدود ۸۵۰۰ دز واکسن کرونا در آذربایجان شرقی، خبر داد و گفت: این آمار غیر از واکسن تزریقی به کادر درمان است.
وی گفت: روند واکسیناسیون کرونا در آذربایجان شرقی هم مطابق با سراسر کشور در حال انجام بوده و غیر از مقدار مذکور، ۴۰ درصد از واکسن‌ها هم به کادر بهداشت و درمان تزریق شده است.