تزریق روزانه ۶۵۰۰ واکسن کرونا در دانشگاه علوم پزشکی مشهد به گزارش کانال خبری ایران از اخبار خراسان رضوی ،معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در حال‌حاضر براساس مراجعینی که داریم روزانه ۶۵۰۰ واکسن برای گروه‌های سنی تزریق می‌شود اکنون از سنین ۷۵ به بالا را واکسن زدیم تا تجمع ایجاد نشود و از […]

تزریق روزانه ۶۵۰۰ واکسن کرونا در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

به گزارش کانال خبری ایران از اخبار خراسان رضوی ،معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت:

در حال‌حاضر براساس مراجعینی که داریم روزانه ۶۵۰۰ واکسن برای گروه‌های سنی تزریق می‌شود

اکنون از سنین ۷۵ به بالا را واکسن زدیم تا تجمع ایجاد نشود و از میان مراجعین ۷۵سال به بالا ۳۵ درصد واکسینه شده‌اند.

به طور میانگین ۲۰ تا ۳۰ درصد از مردم تمایل به واکسن زدن ندارند.

افرادی که پرونده الکترونیک دارند، پرونده آن‌ها در سامانه موجود است و ما با آن‌ها تماس می‌گیریم و نوبت‌دهی برای تزریق واکسن انجام می‌شود.