تداوم فعالیت سامانه بارشی در خوزستان/امشب بارش پرحجم است به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,اهواز- مدیرکل هواشناسی خوزستان از تداوم فعالیت سامانه بارشی در استان تا فردا خبر داد. امیدوارم خبر  تداوم فعالیت سامانه بارشی در خوزستان/امشب بارش پرحجم است براتون مفید بوده باشه

تداوم فعالیت سامانه بارشی در خوزستان/امشب بارش پرحجم است

به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,اهواز- مدیرکل هواشناسی خوزستان از تداوم فعالیت سامانه
بارشی در استان تا فردا خبر داد. امیدوارم خبر  تداوم فعالیت سامانه بارشی در خوزستان/امشب بارش پرحجم است براتون مفید بوده باشه