تخلیه کاخ ورسای فرانسه پس از اعلام حریق به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,سخنگوی کاخ ورسای روز چهارشنبه اعلام کرد که آتش سوزی در کاخ ورسای باعث تخلیه بازدیدکنندگان از یکی از شلوغ ترین مکان های توریستی فرانسه قبل از کنترل آن شد. امیدوارم خبر  تخلیه کاخ ورسای فرانسه پس از […]

تخلیه کاخ ورسای فرانسه پس از اعلام حریق

به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,سخنگوی کاخ ورسای روز چهارشنبه اعلام کرد که آتش سوزی در
کاخ ورسای باعث تخلیه بازدیدکنندگان از یکی از شلوغ ترین مکان های
توریستی فرانسه قبل از کنترل آن شد. امیدوارم خبر  تخلیه کاخ ورسای فرانسه پس از اعلام حریق براتون مفید بوده باشه