تخلف پزشکان در تجویز داروهای خارج از فهرست رسمی کشور به گزارش هاریکا خبر , در بخش خبری سلامت ,به گزارش خبرگزاری هاریکا، نازیلا یوسفی اظهار کرد: فهرست رسمی دارویی کشور شامل داروهایی است که اثربخشی و هزینه اثربخشی آنها طی مراحل علمی دقیق در کمیته‌های تخصصی و بر اساس مستندات خارجی و داخلی به […]

تخلف پزشکان در تجویز داروهای خارج از فهرست رسمی کشور

به گزارش هاریکا خبر , در بخش خبری سلامت ,به گزارش خبرگزاری هاریکا، نازیلا یوسفی اظهار کرد: فهرست رسمی دارویی کشور شامل داروهایی است که اثربخشی و هزینه اثربخشی آنها طی مراحل علمی دقیق در کمیته‌های تخصصی و بر اساس مستندات خارجی و داخلی به اثبات رسیده و پاسخگوی نیازهای دارودرمانی اغلب بیماران کشور بوده و بر همین اساس، نظام تأمین و تدارک دارو در کشور، بر تأمین این اقلام دارویی متمرکز است.
وی افزود: از پزشکان می‌خواهیم تا زمانی که امکان استفاده از داروهای تأیید شده در فهرست رسمی دارویی ایران وجود دارد، داروهای خارج از فهرست که مشمول طی‌شدن روند تأیید و واردات نیستند را تجویز نکنند.
دبیر کارگروه بررسی و تدوین فهرست دارویی ایران تصریح کرد: بر اساس قانون تجویز داروهای خارج از فهرست رسمی دارویی ایران تخلف محسوب می‌شود و انتظار می‌رود که پزشکان مقید به انتخاب دارو از فهرست رسمی دارویی ایران باشند؛ مگر در موارد خاص که هیچ‌کدام از داروهای موجود در فهرست پاسخگوی نیاز درمانی بیمار نباشد و اثربخشی دارو در اندیکاسیون مورد تقاضا برای آن بیمار دارای شواهد محکم باشد. امیدوارم خبر  تخلف پزشکان در تجویز داروهای خارج از فهرست رسمی کشور براتون مفید بوده باشه