تجمع زنجانی‌ها در روز طبیعت ممنوع به گزارش رسانه خبری هاریکا از اخبار زنجان ،معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان گفت که با توجه به در پیش بودن سیزدهم فروردین ” روز طبیعت” و از طرفی شرایط کرونایی حاکم هرگونه دورهمی، تجمع در بوستان‌ها، فضای سبز و پارک‌های استان ممنوع است.

تجمع زنجانی‌ها در روز طبیعت ممنوع

به گزارش رسانه خبری هاریکا از اخبار زنجان ،معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان گفت که با توجه به در پیش بودن سیزدهم فروردین ” روز طبیعت” و از طرفی شرایط کرونایی حاکم هرگونه دورهمی، تجمع در بوستان‌ها، فضای سبز و پارک‌های استان ممنوع است.