تأمین داروی اصلی بیماران تالاسمی/ از دفروکسامین تا دفرازیروکس به گزارش هاریکا خبر , در بخش خبری سلامت ,به گزارش خبرگزاری هاریکا، محمد پیکان‌پور، در خصوص داروهای بیماران تالاسمی، گفت: مصرف ماهانه دفروکسامین در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۰۰ هزار عدد ارزیابی می‌شد که تعداد تأمین شده آن بنا بر آمار دقیق ۴.۹۰۰.۰۰۰ بوده است و […]

تأمین داروی اصلی بیماران تالاسمی/ از دفروکسامین تا دفرازیروکس

به گزارش هاریکا خبر , در بخش خبری سلامت ,به گزارش خبرگزاری هاریکا، محمد پیکان‌پور، در خصوص داروهای بیماران تالاسمی، گفت: مصرف ماهانه دفروکسامین در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۰۰ هزار عدد ارزیابی می‌شد که تعداد تأمین شده آن بنا بر آمار دقیق ۴.۹۰۰.۰۰۰ بوده است و از این تعداد ۱.۳۲۰.۰۰۰ عدد آن را برند دسفرال تشکیل می‌داد.
وی در خصوص دفرازیروکس، توضیح داد: در سال ۱۴۰۲ مصرف ماهانه این دارو حدود ۵۰۰ هزار عدد محاسبه شد که مبتنی بر آمار قابل استناد ۶.۵۰۰.۰۰۰ عدد آنکه اتفاقاً ۳۵۸.۰۰۰ عددش شامل برند جیدنیو بود را تأمین کردیم و نکته قابل توجه اینکه در سال ۱۴۰۱ میزان تأمین برابر با ۶.۶۰۰.۰۰۰ می‌شد که ۷۵.۰۰۰ عدد آن از برند جیدنیو به شمار می‌آید.
پیکان‌پور با بیان اینکه سواد عددی مهارتی است که به واسطه آن می‌توان به راحتی آمار را تجزیه و تحلیل نمود، تصریح کرد: در تأمین داروهای تالاسمی موفق عمل شده است. امیدوارم خبر  تأمین داروی اصلی بیماران تالاسمی/ از دفروکسامین تا دفرازیروکس براتون مفید بوده باشه