بی احتیاطی راننده تریلی تونل آزادی ایلام را ۵ ساعت مسدود کرد به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,ایلام-مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایلام گفت: بی احتیاطی راننده تریلر تونل آزادی ایلام را به مدت ۵ ساعت مسدود کرد. امیدوارم خبر  بی احتیاطی راننده تریلی تونل آزادی ایلام […]

بی احتیاطی راننده تریلی تونل آزادی ایلام را ۵ ساعت مسدود کرد

به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,ایلام-مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایلام
گفت: بی احتیاطی راننده تریلر تونل آزادی ایلام را به مدت ۵ ساعت
مسدود کرد. امیدوارم خبر  بی احتیاطی راننده تریلی تونل آزادی ایلام را ۵ ساعت مسدود کرد براتون مفید بوده باشه