بیمه ها در ایران کارآمد نیستند به گزارش هاریکا خبر , در بخش خبری سلامت ,به گزارش خبرگزاری هاریکا، سعید کریمی گفت: درست است همه مردم کشور بیمه هستند ولی متأسفانه بیمه‌های ما کارآمد نیستند. وی با طرح این سوال که آیا می‌دانید بیمه‌ها در پرداخت‌ها چقدر تأخیر دارند، افزود: در بخش بستری دانشگاه‌ها مطالبات […]

بیمه ها در ایران کارآمد نیستند

به گزارش هاریکا خبر , در بخش خبری سلامت ,به گزارش خبرگزاری هاریکا، سعید کریمی گفت: درست است همه مردم کشور بیمه هستند ولی متأسفانه بیمه‌های ما کارآمد نیستند.
وی با طرح این سوال که آیا می‌دانید بیمه‌ها در پرداخت‌ها چقدر تأخیر دارند، افزود: در بخش بستری دانشگاه‌ها مطالبات گسترده‌ای دارند و در پرداخت از جیب مردم خیلی از خدمات را بیمه‌ها نمی‌توانند پوشش بدهند.
کریمی گفت: قرار است بیمه حمایت کند که مردم از جیب پرداخت نکنند اگر بیمه‌ها کارآمد نباشند بار آن روی دوش مردم، کادر درمان و مراکز درمانی قرار می‌گیرد و مطالبات آنها عقب می‌افتد و از آن طرف هم پرداختی از جیب مردم افزایش پیدا می‌کند. امیدوارم خبر  بیمه ها در ایران کارآمد نیستند براتون مفید بوده باشه