«بی‌مادر» پروانه نمایش گرفت/ صدور سه مجوز دیگر به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله هنری «بی‌مادر» پروانه نمایش گرفت/ صدور سه مجوز دیگر  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی با صدور پروانه نمایش چهار فیلم موافقت کرد. […]

«بی‌مادر» پروانه نمایش گرفت/ صدور سه مجوز دیگر

به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله هنری «بی‌مادر» پروانه نمایش گرفت/ صدور سه مجوز دیگر  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی با صدور پروانه نمایش چهار فیلم موافقت کرد.
شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی در جلسه اخیر با صدور پروانه نمایش برای فیلم‌های «لیپار» به تهیه‌کنندگی سعید خانی و کارگردانی حسین ریگی، «شیرجه بزرگ» به تهیه‌کنندگی محمدرضا شفیعی و کارگردانی کریم لک‌زاده، «نمور» به تهیه‌کنندگی سیدیاسر جعفری و کارگردانی داوود بی دل و «بی‌مادر» به تهیه‌کنندگی محمدرضا مصباح و کارگردانی سیدمرتضی فاطمی موافقت کرد. امیدوارم براتون خبر   «بی‌مادر» پروانه نمایش گرفت/ صدور سه مجوز دیگر براتون مفید بوده باشه

 
2022-04-25 18:10:45