بیشترین تعداد مقالات علمی و تخصصی مربوط به کدام کشورها است؟ به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  بیشترین تعداد مقالات علمی و تخصصی مربوط به کدام کشورها است؟  طی دو دهه اخیر کشورهایی که بیشترین تعداد مقالات علمی و تخصصی را منتشر کرده‌اند شاهد تغییرات قابل توجهی بوده‌اند؛به طوری که چین با اختلاف […]

بیشترین تعداد مقالات علمی و تخصصی مربوط به کدام کشورها است؟

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  بیشترین تعداد مقالات علمی و تخصصی مربوط به کدام کشورها است؟  طی دو دهه اخیر کشورهایی که بیشترین تعداد مقالات علمی و تخصصی را منتشر کرده‌اند شاهد تغییرات قابل توجهی بوده‌اند؛به طوری که چین با اختلاف فراوانی از سایر رقبا به خصوص آمریکا پیش افتاده است. امیدوارم براتون خبر   بیشترین تعداد مقالات علمی و تخصصی مربوط به کدام کشورها است؟ براتون مفید بوده باشه

 
2023-08-10 13:05:37