بومی‌سازی ربات زیر دریایی توسط محققان ایرانی به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  بومی‌سازی ربات زیر دریایی توسط محققان ایرانی  با حمایت ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش‌بنیان دریایی معاونت علمی، دستیابی به اعماق آب‌های ایران با طراحی و ساخت و بومی سازی ربات زیردریایی بدون سرنشین امکان‌پذیر شد. امیدوارم براتون خبر   […]

بومی‌سازی ربات زیر دریایی توسط محققان ایرانی

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  بومی‌سازی ربات زیر دریایی توسط محققان ایرانی  با حمایت ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش‌بنیان دریایی معاونت علمی، دستیابی به اعماق آب‌های ایران با طراحی و ساخت و بومی سازی ربات زیردریایی بدون سرنشین امکان‌پذیر شد. امیدوارم براتون خبر   بومی‌سازی ربات زیر دریایی توسط محققان ایرانی براتون مفید بوده باشه

 
2023-01-31 03:04:38