بوتکمپ پرورش نوآور اجتماعی برگزار می شود به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  بوتکمپ پرورش نوآور اجتماعی برگزار می شود  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه شهیدبهشتی در نظر دارد تا بوتکمپ هایی را در حوزه علوم انسانی و اجتماعی جهت مهارت افزایی و […]

بوتکمپ پرورش نوآور اجتماعی برگزار می شود

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  بوتکمپ پرورش نوآور اجتماعی برگزار می شود  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه شهیدبهشتی در نظر دارد تا بوتکمپ هایی را در حوزه علوم انسانی و اجتماعی جهت مهارت افزایی و کمک به اشتغال آفرینی و کارآفرینی علاقه مندان به حوزه های علوم انسانی و اجتماعی برگزار کند.
در این راستا، پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی، بوتکمپ پرورش نوآور اجتماعی توانمندسازی کارآفرینان، دانشجویان، دانش آموختگان را مرداد ماه برگزار می کند.
هدف این بوتکمپ جهت خلق ایده های نوآورانه و عمل در راستای مسئولیت اجتماعی است. یکی دیگر از اهداف بوتکمپ کمک به سازمان های مردم نهاد جهت حل مسائل پیچیده سازمانی و مدیریتی آن هاست تا با نگاه کارآفرینانه مسائل خود را حل و به درآمدزایی نیز دست یابند.
از جمله سرفصل های این بوتکمپ، نوآوری اجتماعی و کارآفرینی در عمل، کشف ایده ها و عملیاتی کردن آن، مسائل اجتماعی کشور، اثرگذاری اجتماعی و ارزیابی آن، ارزش مشترک، طرح کسب و کار و تامین مالی و مدل های درآمدی و بازاریابی کسب و کارهای اجتماعی است.
به دانش آموختگان فعال در بوتکمپ نوآور اجتماعی گواهی مهارت آموزی و سایر دانش آموختگان گواهی حضور اعطا می شود.
به گزارش هاریکا، بوتکمپ، دوره های فشرده و سرسختی است که افراد دانش و مهارت های لازم برای ورود به بازار کار را به دست می آورند و معمولا در رشته های فنی مهندسی به ویژه کامپیوتر استفاده شده است. امیدوارم براتون خبر   بوتکمپ پرورش نوآور اجتماعی برگزار می شود براتون مفید بوده باشه

 
2022-07-27 17:05:42