بهترین دانشگاه‌های کشور در ثبت اختراع معرفی شدند به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  بهترین دانشگاه‌های کشور در ثبت اختراع معرفی شدند  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، دکتر سید احمد فاضل زاده رییس مؤسسه ISC در آیین تجلیل از پژوهشگران و […]

بهترین دانشگاه‌های کشور در ثبت اختراع معرفی شدند

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  بهترین دانشگاه‌های کشور در ثبت اختراع معرفی شدند  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، دکتر سید احمد فاضل زاده رییس مؤسسه ISC در آیین تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده استان فارس گفت: در دنیای کنونی به خوبی مشخص شده که زنجیره ارزش علم و فناوری فرآیند پیچیده ای است که فعالیت اجزای متعددی را می طلبد. دانش و علم که اغلب در قالب مقالات ارائه می شوند باید به فناوری تبدیل شوند، چرا که تولید علم به تنهایی نمی تواند به پیشرفت کشور منجر شود.
وی افزود: پس از تبدیل آن به فناوری باعث توانمندی و پیشرفت صنعتی و اقتصادی کشور خواهد شد. با توجه به تأکید سیاستگذاران علم و فناوری بر رشد درون‌زا، ایجاب می کند مؤلفه تولید فناوری مورد توجه جدی قرار گیرد که میزان اختراعات ثبت شده یکی از شاخص های این مؤلفه است.
رییس مؤسسه ISC تشریح کرد: با توجه به زنجیره ارزش علم و فناوری، باید دانشگاه‌ها، موسسات پژوهشی و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان کشور با برنامه ریزی و اختصاص بودجه مناسب، اقدام به ثبت دستاوردهای علمی و فناوری در پایگاه‌های ملی و بین‌المللی ثبت اختراعات کنند. در این راستا باید متولیان امر با تخصیص بودجه های مناسب و تامین و تجهیز آزمایشگاه‌های تحقیقاتی زمینه توسعه‌ تبدیل علم به فناوری و محصولات دانش‌بنیان را فراهم کنند.
پروانه های ثبت اختراع بین‌المللی در بازه زمانی ۱۳۹۹- ۱۳۹۷ (۲۰۲۰-۲۰۱۸)
فاضل زاده افزود: بر اساس داده های آخرین رتبه دانشگاه ها در ISC دانشگاه های حاضر در رتبه بندی ۱۴۷ پروانه ثبت اختراع بین المللی رادر بازه زمانی ۱۳۹۹-۱۳۹۷، به ثبت رسانده اند.
بر اساس تفکیک دانشگاه ها بر اساس نوع آنها، همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است، دانشگاه های جامع کشور، با ۹۵ پروانه ثبت اختراع بین المللی، بیشترین تعداد ثبت اختراع را در بین سایر دانشگاه ها داشته اند. دانشگاه فنی و حرفه ای در بین دانشگاه های زیر، نظام یک پروانه ثبت اختراع را در سال ۹۷ به ثبت رسانده است.
دانشگاه های جامع
رییس مؤسسه ISC گفت: از میان ۷۵ دانشگاه جامع ۲۴ دانشگاه توانسته اند ثبت اختراع بین المللی داشته باشند و ۹۵ پروانه ثبت اختراع بین المللی، را به ثبت برسانند. به لحاظ تعداد پروانه های ثبت اختراع دانشگاه تهران به ترتیب با ۳۳ پروانه ثبت اختراع با اختلاف چشمگیر با نسبت به سایر دانشگاه ها، رتبه اول را به خود اختصاص داده اند.
جدول ۱. پروانه های ثبت اختراع بین‌المللی دانشگاه های جامع در بازه زمانی ۱۳۹۹- ۱۳۹۷ (۲۰۲۰-۲۰۱۸)

دانشگاه های صنعتی
فاضل زاده خاطر نشان کرد: از میان ۲۸ دانشگاه صنعتی حاضر در رتبه بندی ۹ دانشگاه صنعتی موفق به ثبت ۵۱ پروانه اختراع بین المللی شده اند. در بین این دانشگاه ها، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه صنعتی شریف به ترتیب با ۲۴ و ۱۲ پروانه ثبت اختراع با اختلاف نسبت به سایر دانشگاه ها رتبه های اول و دوم را دارند. جدول زیر تعداد ثبت اختراعات دانشگاه های صنعتی را نشان می دهد.
جدول ۲. پروانه های ثبت اختراع بین‌المللی دانشگاه های صنعتی در بازه زمانی ۱۳۹۹- ۱۳۹۷ (۲۰۲۰-۲۰۱۸)

اختراعات ملی ثبت شده موسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری کشور
رییس مؤسسه ISC گفت: تعداد اختراعات ملی ثبت شده توسط دانشگاه ها و موسسات آموزشی کشور در سال های ۱۳۹۷ لغایت ۱۳۹۹ در نمودار زیر نشان ‎‌داده شده است. همانطور که مشاهده می شود، دانشگاه های جامع بیشترین تعداد پروانه های ثبت اختراع ملی را در این بازه زمانی داشته اند.
تعداد ثبت اختراعات ملی دانشگاه های جامع
وی افزود: در میان ۷۵ دانشگاه جامع حاضر در نظام رتبه بندی ISC تعداد ۵۶ دانشگاه موفق به ثبت اختراع ملی شده اند. دانشگاه های فردوسی و سمنان به ترتیب با ۱۰۴ و ۷۵ اختراع ملی، به لحاظ شمار پروانه های ثبت اختراع رتبه های اول و دوم را داشته اند. جدول زیر ثبت اختراعات ملی کشور را به تفکیک دانشگاه های جامع کشور نشان می دهد.
جدول ۳ . تعداد ثبت اختراعات ملی دانشگاه های جامع

تعداد ثبت اختراعات ملی دانشگاه های صنعتی
فاضل زاده ادامه داد: از میان ۲۸ دانشگاه صنعتی حاضر در رتبه بندی ISC تعداد ۲۵ دانشگاه دارای ثبت اختراع ملی هستند که در این میان دانشگاه های صنعتی اصفهان، امیرکبیر و علم و صنعت ایران به ترتیب با ۶۷، ۵۳ و ۲۸ پروانه ثبت اختراع ملی رتبه های اول تا سوم را از آن خود کرده اند.
جدول ۴. تعداد ثبت اختراعات ملی دانشگاه های صنعتی

ثبت اختراعات ملی دانشگاه های علوم کشاورزی
وی گفت: چهار دانشگاه کشاورزی در رتبه بندی ISC حضور داشته اند که هر چهار دانشگاه موفق به ثبت اختراع ملی شده اند، با این حال از میان این ۴ دانشگاه ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با ۱۷ ثبت اختراع رتبه اول را از آن خود کرده است. تعداد ثبت اختراعات دانشگاه های کشاورزی کشور در جدول زیر نمایش داده شده است.
جدول ۵. تعداد ثبت اختراعات ملی دانشگاه های علوم کشاورزی

ثبت اختراعات ملی دانشگاه های گروه هنر
رییس مؤسسه ISC گفت: ۴ دانشگاه هنر در رتبه بندی ISC حضور داشته اند که هر ۴ دانشگاه در مجموع بازه زمانی رتبه بندی موفق به ثبت اختراع ملی شده اند، با این حال از میان این ۴ دانشگاه ، دانشگاه هنر تهران با ۳ ثبت اختراع، رتبه اول را از آن خود کرده است. تعداد ثبت اختراعات دانشگاه های هنر کشور در جدول زیر نمایش داده شده است.
جدول ۶. تعداد ثبت اختراعات ملی دانشگاه های گروه هنر

ثبت اختراعات ملی دانشگاه های زیرنظام
فاضل زاده گفت: ۴ دانشگاه از نوع دانشگاه های زیرنظام در رتبه بندی ISC حضور داشته اند که هر ۴ دانشگاه در مجموع بازه زمانی رتبه بندی موفق به ثبت اختراع ملی شده اند، با این حال از میان این ۴ دانشگاه، دانشگاه پیام نور با ۸ ثبت اختراع، رتبه اول را از آن خود کرده است. تعداد ثبت اختراعات دانشگاه های زیرنظام کشور در جدول زیر نمایش داده شده است.
جدول ۷. تعداد ثبت اختراعات ملی دانشگاه های زیرنظام

ثبت اختراعات ملی دانشگاه های غیرانتفاعی
از میان ۱۷ دانشگاه غیرانتفاعی حاضر در رتبه بندی ۶ دانشگاه غیرانتفاعی پروانه ثبت اختراع ملی داشته اند، که در جدول ۸ نشان داده شده است.
جدول ۸. تعداد ثبت اختراعات ملی دانشگاه های غیرانتفاعی امیدوارم براتون خبر   بهترین دانشگاه‌های کشور در ثبت اختراع معرفی شدند براتون مفید بوده باشه

 
2023-12-30 17:57:14