بهترین بازیگر نقش اول زن و مرد جشنواره فیلم فجر معرفی شدند به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله هنری بهترین بازیگر نقش اول زن و مرد جشنواره فیلم فجر معرفی شدند  سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن به پردیس پورعابدینی برای فیلم غریب و سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد به […]

بهترین بازیگر نقش اول زن و مرد جشنواره فیلم فجر معرفی شدند

به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله هنری بهترین بازیگر نقش اول زن و مرد جشنواره فیلم فجر معرفی شدند  سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن به پردیس پورعابدینی برای فیلم غریب و سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد به مجید صالحی برای فیلم شماره ۱۰ و نصیریان برای فیلم هفت بهار نارنج اعطا شد. امیدوارم براتون خبر   بهترین بازیگر نقش اول زن و مرد جشنواره فیلم فجر معرفی شدند براتون مفید بوده باشه

 
2023-02-12 02:02:07