برنامه جهاد دانشگاهی برای جذب و نگهداشت نخبگان اعلام شد به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  برنامه جهاد دانشگاهی برای جذب و نگهداشت نخبگان اعلام شد  حسن مسلمی نائینی در گفتگو باهاریکا خبر درباره برنامه جهاد دانشگاهی برای جذب و نگهداشت و بکارگیری از توان نخبگان ایرانی در داخل و خارج از کشور […]

برنامه جهاد دانشگاهی برای جذب و نگهداشت نخبگان اعلام شد

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  برنامه جهاد دانشگاهی برای جذب و نگهداشت نخبگان اعلام شد  حسن مسلمی نائینی در گفتگو باهاریکا خبر درباره برنامه جهاد دانشگاهی برای جذب و نگهداشت و بکارگیری از توان نخبگان ایرانی در داخل و خارج از کشور گفت: جذب نخبگان توسط بنیاد ملی نخبگان انجام می‌شود، ما برای توانمند کردن نخبگان می‌توانیم اقدام کنیم، با توجه به مراکز خوب آموزشی، درمانی و تخصصی که جهاد دارد، می‌تواند از نخبگان برای فعالیت در این مراکز استفاده کند.
وی ادامه داد: ما همچنین به معاونت علمی ریاست‌جمهوری پیشنهاد داده ایم اگر آنها از نخبگان به صورت یک ساله حمایت کنند، ما می‌توانیم آنها را دعوت کنیم در مراکز تخصصی ما فعالیت کنند، نخبگان ایده‌هایی دارند که لازم است روی آن بیشتر کار شود تا به محصول تبدیل شود.
رئیس جهاد دانشگاهی گفت: جهاددانشگاهی امکاناتش را دارد تا در اختیار نخبگان قرار دهد تا در مراکز مختلف به مدت یک سال کار کنند، بعد از یک‌سال یا خودمان آنها را با دریافت مجوز استخدامی از سازمان اداری استخدامی، را جذب می‌کنیم یا می‌توانند در جامعه مشغول فعالیت شوند.
وی افزود: شاید در روزهای اول یک نخبه نتواند یک شرکتی تأسیس کند، ولی ممکن است بعد از یک‌سال بتواند توانمند شده و حتی در تأسیس شرکت در مراکز رشد و استارتاپ ها اقدام کنند.
رئیس جهاد دانشگاهی افزود: کار دیگری که در این زمینه برنامه ریزی شده، این است که یک سری از نخبگان ما جذب شده و مشغول فعالیت هستند، این نخبگان بعضاً در خدمت مقام معظم رهبری و یا ریاست‌جمهوری سخنرانی‌هایی داشته اند و ایده‌هایی را ارائه کرده اند، ما در جهاد دانشگاهی سعی کرده ایم این نخبگان را شناسایی و با آنها مکاتبه کنیم اگر ایده‌هایی داشته باشند ولی هنوز اجرایی نشده و اجرایی شدن آن یکی از نیازهای جامعه را برطرف خواهد کرد، ما از آن‌ها در جهاد دعوت می‌کنیم تا با همفکری ایده مذکور را پیش ببریم. امیدوارم براتون خبر   برنامه جهاد دانشگاهی برای جذب و نگهداشت نخبگان اعلام شد براتون مفید بوده باشه

 
2023-08-12 13:05:23