برنامه بنیاد ملی نخبگان در مناطق محروم/ شناسایی استعدادهای برتر به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  برنامه بنیاد ملی نخبگان در مناطق محروم/ شناسایی استعدادهای برتر  ناصر باقری مقدم در گفتگو باهاریکا خبر با بیان اینکه دولت سیزدهم دو محور «مردمی سازی» و «عدالت محوری» را الگوی کار خود قرار داده است، گفت: […]

برنامه بنیاد ملی نخبگان در مناطق محروم/ شناسایی استعدادهای برتر

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  برنامه بنیاد ملی نخبگان در مناطق محروم/ شناسایی استعدادهای برتر  ناصر باقری مقدم در گفتگو باهاریکا خبر با بیان اینکه دولت سیزدهم دو محور «مردمی سازی» و «عدالت محوری» را الگوی کار خود قرار داده است، گفت: بر این اساس بنیاد ملی نخبگان برنامه های خود را بر اساس الگوی کار دولت پیش می برد.
قائم مقام بنیاد ملی نخبگان گفت: بنیاد ملی نخبگان اجرای برخی فعالیتها و برنامه های نخبگانی خودش را به نهادهای میانی مردمی واگذار می کند و تنها نقش نظارتی و سیاست گذاری را بر عهده دارد.
وی با بیان اینکه درخصوص دومین محور فعالیت دولت سیزدهم نیز که مبتنی بر عدالت محوری است، برنامه استعدادیابی در مناطق محروم را در پیش گرفته ایم، گفت: تاکنون بنیاد ملی نخبگان، سعی کرده دانش آموزان مختلفی را تحت پوشش قرار دهد و در این زمینه نیز استعدادیابی کرده است اما بر اساس برنامه ریزی هایی که داشتیم به این نتیجه رسیدیم که برای توانمندسازی به سراغ مناطق محروم برویم.
باقری مقدم با تاکید بر اینکه اکنون در حال استعدادیابی دانش آموزان بی بظاعت تحت پوشش کمیته امداد در مناطق محروم هستیم، گفت: این برنامه طوری اجرا می شود که حتی دانش آموزانی که به مدارس روستاها هم دسترسی ندارد استعدادیابی شوند.
به گفته باقری مقدم، از میان ۱۳ میلیون دانش آموز در سراسر کشور حتماً افرادی هستند که در این مناطق حضور دارند که باید شناسایی شوند.
قائم مقام بنیاد ملی نخبگان در ادامه گفت: همین روزهاست که شاهد ایجاد فرایندهای اجرایی استعدادیابی دانش آموزان بی بظاعت مستعد در مناطق محروم خواهیم بود. امیدوارم براتون خبر   برنامه بنیاد ملی نخبگان در مناطق محروم/ شناسایی استعدادهای برتر براتون مفید بوده باشه

 
2023-01-29 11:05:04