واکسن زدن بانوان باردار ابوالقاسمی عضو کمیته ملی مبارزه با کرونا: به گزارش اخبار کرونا کسانی که بانوان باردار را از تزریق واکسن کرونا منع می‌کنند، اشتباه می‌کنند. واکسیناسیون کرونا، بانوان باردار را در برابر ابتلا مقاوم و درصورت مبتلا شدن، مانع شدت یافتن بیماری آنها می‌شود کانال خبری ایران بهترین خبرگزاری در ایران

واکسن زدن بانوان باردار

ابوالقاسمی عضو کمیته ملی مبارزه با کرونا:
به گزارش اخبار کرونا کسانی که بانوان باردار را از تزریق واکسن کرونا منع می‌کنند، اشتباه می‌کنند.

واکسیناسیون کرونا، بانوان باردار را در برابر ابتلا مقاوم و درصورت مبتلا شدن، مانع شدت یافتن بیماری آنها می‌شود

کانال خبری ایران بهترین خبرگزاری در ایران