بازگشت باد و باران به پایتخت/کنار رودها اتراق نکنید به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,تهران-مدیرکل مدیریت بحران استان تهران با اشاره به هشدارزرد هواشناسی از بازگشت باد و باران به پایتخت خبر داد و گفت: مردم از فردا تا پایان هفته ضمن عدم صعود به ارتفاعات،کنار رودها اتراق نکنند. امیدوارم خبر  […]

بازگشت باد و باران به پایتخت/کنار رودها اتراق نکنید

به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,تهران-مدیرکل مدیریت بحران استان تهران با اشاره به
هشدارزرد هواشناسی از بازگشت باد و باران به پایتخت خبر داد و گفت:
مردم از فردا تا پایان هفته ضمن عدم صعود به ارتفاعات،کنار رودها
اتراق نکنند. امیدوارم خبر  بازگشت باد و باران به پایتخت/کنار رودها اتراق نکنید براتون مفید بوده باشه