بازدید شهردار از پروژه های عمرانی به گزارش کانال خبری در اخبار پارس آباد دکتر کریمی شهردار پارس آباد به همراه مهندس وظیفه معاونت فنی و عمرانی شهرداری و مهندس اکسون مسئول واحد عمران از خیابان پزشکان و عملیات کانیوگزاری خیابان امام (ره) حدفاصل چهارراه امام راحل تا میدان قیام بازدید و از نزدیک در […]

بازدید شهردار از پروژه های عمرانی

به گزارش کانال خبری در اخبار پارس آباد دکتر کریمی شهردار پارس آباد به همراه مهندس وظیفه معاونت فنی و عمرانی شهرداری و مهندس اکسون مسئول واحد عمران از خیابان پزشکان و عملیات کانیوگزاری خیابان امام (ره) حدفاصل چهارراه امام راحل تا میدان قیام بازدید و از نزدیک در جریان پیشرفت فیزیکی این پروژه قرار گرفت.

در بازدید شهردار از پروژه های عمرانی در پارس آباد شهرداری پارس آباد گفت، این عملیاتها در راستای جمع آوری و هدایت آبهای سطحی در حال انجام است که جوی آب قبلی حذف و بجای آن کانیو گزاری میشود

شهردار در این بازدید ضمن بررسی مسائل و مشکلات پروژه و صدور دستورات لازم مبنی بر رعایت اصول فنی و عمرانی، بر تسریع در اتمام پروژه با توجه به فرا رسیدن سال نو تاکید کرد.