بازداشت فروشنده قرص برنج در پرونده قتل دختر و مادر به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,رئیس پلیس آگاهی پایتخت از بازداشت فروشنده قرص برنج در پرونده قتل دختر و مادر خبر داد. امیدوارم خبر  بازداشت فروشنده قرص برنج در پرونده قتل دختر و مادر براتون مفید بوده باشه

بازداشت فروشنده قرص برنج در پرونده قتل دختر و مادر

به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,رئیس پلیس آگاهی پایتخت از بازداشت فروشنده قرص برنج در
پرونده قتل دختر و مادر خبر داد. امیدوارم خبر  بازداشت فروشنده قرص برنج در پرونده قتل دختر و مادر براتون مفید بوده باشه