بازار بزرگ تهران ۲ هفته تعطیل شد بازار بزرگ تهران و مشاغل گروه های ۲ ، ۳ و ۴ از شنبه ، ۲۱ فروردین به مدت دو هفته بسته خواهد شد. به گزارش کانال خبری ایران ،در اخبار کرونا در ایران از شنبه ، ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ ، همه بازارهای تهران ، به ویژه گروه […]

بازار بزرگ تهران ۲ هفته تعطیل شد

بازار بزرگ تهران و مشاغل گروه های ۲ ، ۳ و ۴ از شنبه ، ۲۱ فروردین به مدت دو هفته بسته خواهد شد.

به گزارش کانال خبری ایران ،در اخبار کرونا در ایران از شنبه ، ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ ، همه بازارهای تهران ، به ویژه گروه های شغلی ۲ ، ۳ و ۴ ، باید واحدهای صنفی خود را به مدت ۲ هفته تعطیل کنند.

در همین رابطه ، قاسم نوده فراهانی ، رئیس اتاق اصناف تهران اظهار داشت: از اتحادیه های صنفی مشاغل ۲ ، ۳ و ۴ که مشمول محدودیت و تعطیلی هستند ، می خواهیم اتحادیه های صنفی خود را تعطیل کرده و فعالیت خود را برای دو هفته.

در این زمینه فراهانی اظهار داشت: بازرسان اتاق اصناف ، سازمان صمت ، وزارت بهداشت و پلیس بر اجرای اطلاعیه ها نظارت می کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف به مدت دو هفته پلمپ می شوند.