ایجاد منطقه ویژه اقتصادی زنجان در استان زنجان، قطعی شد به گزارش کانال خبری ایران از اخبار زنجان ،دکتر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اعضای محترم مجمع تشخیص در جلسه پانزدهم اردیبهشت ۱۴۰۰ با ایجاد منطقه ویژه اقتصادی زنجان در استان زنجان که مدتها مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود، موافقت […]

ایجاد منطقه ویژه اقتصادی زنجان در استان زنجان، قطعی شد

به گزارش کانال خبری ایران از اخبار زنجان ،دکتر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اعضای محترم مجمع تشخیص در جلسه پانزدهم اردیبهشت ۱۴۰۰ با ایجاد منطقه ویژه اقتصادی زنجان در استان زنجان که مدتها مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود، موافقت کردند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی مجمع تشخیص، دکتر محسن رضایی افزود: در این جلسه ایجاد ۷ منطقه آزاد تجاری صنعتی و ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی، مورد تصویب قرار گرفت و به این ترتیب با رای اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایجاد منطقه ویژه اقتصادی زنجان در استان زنجان تصویب شد و این مصوبه قطعی است و بزودی توسط دولت اجرا خواهد شد‌.