اُفت سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی/ چالش‌های حوزه سلامت به گزارش هاریکا خبر , در بخش خبری سلامت ,به گزارش خبرگزاری هاریکا، محمود فاضل، در نشست بررسی اولویت‌های سلامت دولت چهاردهم، گفت: معتقدم آنطور که باید و شاید به سلامت پرداخته نشده و شأن سلامت را درست تعریف نکرده ایم. وی افزود: امور سلامت […]

اُفت سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی/ چالش‌های حوزه سلامت

به گزارش هاریکا خبر , در بخش خبری سلامت ,به گزارش خبرگزاری هاریکا، محمود فاضل، در نشست بررسی اولویت‌های سلامت دولت چهاردهم، گفت: معتقدم آنطور که باید و شاید به سلامت پرداخته نشده و شأن سلامت را درست تعریف نکرده ایم.
وی افزود: امور سلامت نباید صرفاً به وزارت بهداشت تقلیل یابد.
فاضل تاکید کرد: کلمه امید، چشم‌انداز حوزه سلامت است و اهمیت سلامت تا جایی است که بر معیشت رجحان می‌یابد. پس پیوست سلامت باید در همه حوزه‌ها لحاظ شود.
وی گفت: اگر مفهوم و اهمیت سلامت در دولت‌ها جا بیافتد، می‌توانیم امید به آینده‌ای روشن داشته باشیم.
وی افزود: سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی در ۱۰ سال اخیر افت داشته است. در صورت توجه به این موضوع سهم سلامت بسیار بیش از ۴ درصد فعلی خواهد بود. امیدوارم خبر  اُفت سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی/ چالش‌های حوزه سلامت براتون مفید بوده باشه