اولین خزانه گیری در صومعه سرا به گزارش سایت خبر هاریکا از اخبار گیلان ،شالیکار صومعه سرایی اهل روستای معاف امندان نخستین شالیکار این شهرستان است که در فصل زراعی جدید خزانه گیری کرد. شعیب شعاعی شالیکار اهل روستای معاف امندان صومعه سرا برای ۲ و نیم هکتار از شالیزارش خزانه گیری کرد. برای خزانه […]

اولین خزانه گیری در صومعه سرا

به گزارش سایت خبر هاریکا از اخبار گیلان ،شالیکار صومعه سرایی اهل روستای معاف امندان نخستین شالیکار این شهرستان است که در فصل زراعی جدید خزانه گیری کرد.
شعیب شعاعی شالیکار اهل روستای معاف امندان صومعه سرا برای ۲ و نیم هکتار از شالیزارش خزانه گیری کرد.
برای خزانه گیری شالیزار خود از بذر رقم بومی هاشمی استفاده کرد.
این شالیکار صومعه سرائی از شرایط مناسب آب و هوایی و استفاده از شخم زمستانه در شالیزارش خزانه گیری کرده است.
شهرستان صومعه‌سرا ۲۸ هزار هکتار شالیزار دارد که سالانه ۷۵ هزار تن برنج سفید تولید می کنند.