اولویت‌های ۷ ستاد معاونت علمی برای همکاری با دانشمندان خارجی به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  اولویت‌های ۷ ستاد معاونت علمی برای همکاری با دانشمندان خارجی  به گزارش خبرنگار هاریکا، مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در حاشیه برگزاری نهمین نشست تبادل تجربیات علم و فناوری […]

اولویت‌های ۷ ستاد معاونت علمی برای همکاری با دانشمندان خارجی

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  اولویت‌های ۷ ستاد معاونت علمی برای همکاری با دانشمندان خارجی  به گزارش خبرنگار هاریکا، مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در حاشیه برگزاری نهمین نشست تبادل تجربیات علم و فناوری (STEP) و پنجمین آیین اعطای جایزه مصطفی (ص) که هاریکاماه سال جاری در اصفهان برگزار شد با هدف تعامل بیشتر و تقویت همکاری بین دانشمندان و فعالین علم فناوری و نوآوری تثبیت مشارکت‌های بین موسسات ایرانی و سازمان‌های تاثیرگذار جهان و کمک به پیشرفت علم و فناوری در کشورهای مشارکت کننده ۷ کمک هزینه برای پروژه‌های تحقیقاتی مشترک در حوزه‌های فناوری‌های زیستی اطلاعات، ارتباطات، اپتیک و کوانتوم مواد، ساخت پیشرفته، میکرو پزشکی بازساختی، سلول‌های بنیادی و علوم شناختی بین محققان ایرانی و سایر کشورها در نظر گرفته است.
فراخوان و موضوعات تحقیقاتی و پژوهشی که از سوی ستادهای توسعه فناوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری مشخص شده است، به شرح زیر است؛
فناوری‌های زیستی
ستاد توسعه زیست فناوری (BIODC) قصد دارد یک پروژه تحقیقاتی مشترک در زمینه “پزشکی بازساختی و تحقیقات : ATMP Bridging Innovations ” را تامین مالی کند. تمرکز اصلی این برنامه توسعه فناوری های جدید برای درمان بیماری های مختلف با استفاده از ابزارهای مبتنی بر اسید نوکلئیک است. هدف از این برنامه، تثبیت مشارکت‌های موجود بین مؤسسات در ایران و سازمان‌های تأثیرگذار در سراسر جهان است که برای دو طرف سودمند بوده و به پیشرفت علم و فناوری در کشورهای درگیر کمک می‌کند.
اهداف
این برنامه قصد دارد همکاری‌های ارزشمندی بین دانشمندان ایران و سایر کشورها با تمرکز بر فناوری‌های نوین مبتنی بر اسیدهای نوکلئیک برای درمان بیماری‌ها ایجاد کند. پیشنهادات تحقیقاتی در زمینه ویرایش ژن، درمان الیگونوکلئوتیدی، مهندسی ژنتیک و سایر رویکردهای درمانی مبتنی بر اسید نوکلئیک مورد استقبال قرار می گیرد
. موضوعات تحقیقاتی در حوزه فناوری های زیستی شامل (اما نه محدود به) آخرین فن‌آوری های ویرایش ژنوم، به عنوان مثال، CRISPR/Cas و سیستم های ویرایش اولیه – RNAi therapeutics، مدولاسیون پیرایش برای درمان بیماری های ژنتیکی، درمان مبتنی بر آنتی سنس-الیگونوکلئوتید، درمان های مبتنی بر سلول های دستکاری شده ژنتیکی و سلول های بنیادی، سنتز DNA آنزیمی، سنتز آنزیمی RNA های درمانی کوتاه و درمان مبتنی بر ویرایش RNA است.
مواد و ساخت پیشرفته
از طریق این کمک هزینه، ستاد توسعه فناوری های مواد و ساخت پیشرفته (AMMC) با هدف تامین مالی یک پروژه تحقیقاتی مشترک در زمینه “طراحی و توسعه دستگاه برای غشاهای یکپارچه” است. تمرکز اصلی این برنامه طراحی دستگاه‌های غشایی یکپارچه (IMD) برای مطالعات تحقیقاتی و توسعه‌های کاربردی است. هدف از این برنامه، تثبیت مشارکت‌های موجود بین مؤسسات ایرانی و سازمان‌های تأثیرگذار در سراسر جهان است که برای دو طرف سودمند بوده و به پیشرفت علم و فناوری در کشورهای درگیر کمک می‌کند.
اهداف
هدف اصلی این برنامه تقویت و ارتقای همکاری بین رشته ای بین محققان ایرانی و جهانی در زمینه معماری غشایی تصفیه آب است. همچنین هدف آن ساده‌سازی فرآیندهای ساخت و توسعه در روش‌های رسوب لایه نازک در IMD برای کشورهای اسلامی است.
پیشنهادات تحقیقاتی در مورد مفهوم سازی و تحقق روش های رسوب لایه به لایه، غشاهای چند منظوره، copy from integrated circuit ULSI design themes adopting synthesis routes from integrated circuits multistep continuous fabrication methods استقبال می شود.
موضوعات تحقیقاتی در حوزه مواد و ساخت پیشرفته شامل (اما نه محدود به) توسعه IMD برای کاربردهای خاص: نمک زدایی آب دریا، تصفیه فاضلاب، سایت های تصفیه آب داخلی یا شهرداری های محلی، چند منظوره کردن مسیرهای ساخت IMD: سیستم های رسوب گذاری، روش های رسوب لایه نازک مبتنی بر مواد شیمیایی مرطوب و طراحی حسگرها و ابزارهای تعبیه شده در معماری های IMD می شود.
علوم و فناوری شناختی
ستاد توسعه فناوری علوم شناختی (CSTC) با هدف تامین مالی یک پروژه تحقیقاتی مشترک در زمینه “طراحی و توسعه رابط های مغز و کامپیوتر” دارد. تمرکز این برنامه طراحی رابط های مغز و کامپیوتر (BCI) برای مطالعات تحقیقاتی و توسعه برنامه های کاربردی است. هدف از این برنامه، تثبیت مشارکت‌های موجود بین مؤسسات در ایران و سازمان‌های تأثیرگذار در سراسر جهان است که برای دو طرف مفید بوده و به پیشرفت علم و فناوری در کشورهای درگیر کمک می‌کند.
اهداف
هدف اصلی این برنامه تقویت و ارتقای همکاری بین رشته ای بین محققان ایرانی و جهانی در زمینه مطالعات و کاربردهای BCI است. همچنین هدف آن تسهیل انتقال دانش و توسعه خدمات و ابزارهای شناختی برای سایر کشورها است. پیشنهادات تحقیقاتی در مورد طراحی و پیاده سازی ابزارهای شبیه سازی و ضبط عصبی، مدارها و سیستم‌ها، سیستم‌های ارتباطی دوطرفه بی‌سیم، مدارها و سیستم‌های پردازش سیگنال، و همچنین توسعه الگوریتم‌های پردازش سیگنال برای سیستم‌های BCI مورد استقبال قرار می‌گیرد.
موضوعات تحقیقاتی در علوم و فناوری شناختی شامل اما نه محدود به توسعه BCI برای کاربردهای خاص: توانبخشی شناختی، درمان بیماری ها/اختلالات شناختی، ابزار کنترل مغز حیوانات، ارائه خدمات عمومی شناختی، تقویت شناختی، طراحی پروتزهای عصبی، طراحی سیستم ها به عنوان ابزارهای کلی برای انجام تحقیقات در زمینه های علوم شناختی و علوم اعصاب است.
توسعه فناوری اتصال پذیری و ارتباطات
از طریق این کمک هزینه، ستاد توسعه فناوری اتصال پذیری و ارتباطات (CCTDC) در نظر دارد یک پروژه تحقیقاتی مشترک در زمینه “طراحی و توسعه شبکه دسترسی رادیویی باز” را تأمین مالی کند. تمرکز این برنامه طراحی و توسعه مولفه‌های شبکه دسترسی رادیویی باز (ORAN) برای استفاده در شبکه‌های ۴G LTE که قبلا تأسیس‌شده اند و برنامه‌ریزی برای برنامه‌های کاربردی در زیرساخت‌های ۵G و فراتر از آن است. هدف از این برنامه، تثبیت مشارکت‌های موجود بین مؤسسات در ایران و سازمان‌های تأثیرگذار در سراسر جهان است که برای دو طرف مفید بوده و به پیشرفت علم و فناوری در کشورهای درگیر کمک می‌کند.
اهداف
هدف اصلی این برنامه تقویت و تقویت همکاری بین رشته ای بین محققان ایرانی و جهانی در زمینه مطالعات و کاربردهای ORAN است. همچنین هدف آن تسهیل انتقال دانش و توسعه خدمات و ابزارها در زمینه اتصالات و ارتباطات پیشرفته برای سایر کشورها است. پیشنهادات تحقیقاتی در مورد طراحی و اجرای واحد رادیویی باز (ORU)، واحد مرکزی باز (OCU) و واحد توزیع باز (ODU) مورد استقبال قرار می گیرد.
موضوعات تحقیقاتی در حوزه توسعه فناوری اتصال پذیری و ارتباطات شامل اما نه محدود به نرم افزار پیش بینی عملکرد و اتوماسیون شبکه، الگوریتم های تخصیص منابع رادیویی مخابراتی مبتنی بر ابر پویا، کلادهای انرژی کارآمد برای ORAN، هوش RAN در ۵GNR و فراتر از آن با شتاب بخشیدن به چارچوب AI/ML و طراحی منطقی، عناصر ۵GNR (ORAN) انعطاف پذیر، کارآمد و با کارایی بالا (Flex-۵G) با پردازش دارایی های فشرده (مجموعه تراشه ها و FPGA ها)، توسعه flex-ORAN برای کاربردهای خاص، xApps مبتنی بر یادگیری ماشین برای ORAN، امنیت ORAN می شود. علاوه بر این، پیشرفت‌های فنی در شبکه‌های دسترسی رادیویی (RAN) مانند واحد آنتن فعال (AAU)، واحد رادیویی راه دور (RRU) و همچنین واحد باند پایه (BBU) مورد استقبال قرار می‌گیرد.
فناوری های نانو و میکرو
از طریق این کمک مالی، ستاد توسعه فناوریهای نانو ایران (INIC) در نظر دارد یک پروژه تحقیقاتی مشترک در زمینه «جاذب‌های غشایی نانوکامپوزیت مبتنی بر MOF برای برداشت آب اتمسفر» را تأمین مالی کند. تمرکز این برنامه طراحی و توسعه غشاهای نانوکامپوزیتی جدید برای جذب آب از هوا است. هدف از این برنامه، تثبیت مشارکت‌های موجود بین مؤسسات در ایران و سازمان‌های تأثیرگذار در سراسر جهان است که برای دو طرف مفید بوده و به پیشرفت علم و فناوری در کشورهای درگیر کمک می‌کند.
اهداف
هدف اصلی این برنامه ترویج و تشویق محققان در زمینه غشاهای نانوکامپوزیت مبتنی بر MOF با هدف بهبود همکاری بین محققان ایرانی و جهانی است. میزان جذب آب از هوا با توجه به مقدار MOF مصرفی باید حداکثر باشد.
موضوعات تحقیقاتی در حوزه فناوری‌های نانو و میکرو شامل موارد غشاهای پوشش داده شده با MOF غشاهای ماتریکس مخلوط مبتنی بر MOF است.
اپتیک و کوانتوم
ستاد توسعه فناوری های اپتیک و کوانتومی قصد دارد یک پروژه تحقیقاتی مشترک در زمینه “اجرای الگوریتم های کوانتومی جدید بر روی کامپیوترهای کوانتومی واقعی برای مسائل بهینه سازی” را تامین مالی کند. هدف از این برنامه، تثبیت مشارکت‌های موجود بین مؤسسات در ایران و سازمان‌های تأثیرگذار در سراسر جهان است که برای دو طرف مفید بوده و به پیشرفت علم و فناوری در کشورهای درگیر کمک می‌کند.
اهداف
هدف اصلی این برنامه ترویج و تشویق محققان در زمینه برنامه نویسی کامپیوتر کوانتومی با هدف بهبود همکاری بین محققان ایرانی و جهانی است. علاوه بر این، ما علاقه مند به ایجاد فرصت هایی برای محققان ایرانی هستیم تا از قدرت رایانه های کوانتومی توسعه یافته در سراسر جهان استفاده کنند. در نتیجه، از پیشنهادات در حوزه برنامه ریزی کوانتومی، یادگیری ماشین کوانتومی، طراحی الگوریتم کوانتومی و موضوعات مرتبط استقبال می شود.
موضوعات تحقیقاتی در حوزه اپتیک و فناوری های کوانتومی شامل توسعه و کاشت الگوریتم‌های کوانتومی جدید برای مسائل دنیای واقعی مانند: کشف دارو، امور مالی، کشف مواد جدید، توسعه و پیاده سازی یادگیری ماشین کوانتومی برای مسائل پیشران (لبه علم) می شود.
پزشکی بازساختی و سلول‌های بنیادی
از طریق این کمک هزینه، ستاد توسعه فناوری‌های سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی(CRMT) قصد دارد یک پروژه تحقیقاتی مشترک در زمینه “پزشکی بازساختی و تحقیقات ATMP: Bridging Innovations” را تامین مالی کند. در چشم‌انداز مراقبت‌های بهداشتی امروزی، مطالعات ترجمه‌ای در پزشکی بازساختی در خط مقدم نوآوری قرار دارند. هدف این ابتکار پل زدن شکاف بین اکتشافات آزمایشگاهی و کاربردهای بالینی در دنیای واقعی است و پتانسیل درمان‌های احیاکننده برای تغییر مراقبت‌های بهداشتی در سطح جهانی را باز می‌کند. هدف از این برنامه، تثبیت مشارکت‌های موجود بین مؤسسات در ایران و سازمان‌های تأثیرگذار در سراسر جهان است که برای دو طرف مفید بوده و به پیشرفت علم و فناوری در کشورهای درگیر کمک می‌کند.
اهداف
تحقیقات ترجمه پیشرفته: تسهیل ترجمه اکتشافات پزشکی بازساختی پیشرفته و محصولات دارویی درمان پیشرفته (ATMPs) را به درمان ها و درمان های قابل اجرا بالینی
ترویج همکاری بین رشته ای: تقویت همکاری بین دانشمندان، پزشکان، مهندسان و بیوتکنولوژیست ها برای هدایت نوآوری در پزشکی بازساختی و توسعه ATMP
افزایش تأثیر بهداشت جهانی: توسعه درمان‌های بازساختی و ATMPهایی که به چالش‌های سلامت جهانی مانند کمبود پیوند اعضا، بیماری‌های دژنراتیو و بازسازی بافت رسیدگی می کنند
حمایت از رعایت قوانین و مقررات اخلاقی: اطمینان حاصل کردن از پیروی تحقیقات از بالاترین استانداردهای اخلاقی و الزامات قانونی برای تضمین ایمنی و اثربخشی مداخلات پزشکی بازساختی و ATMP
آموزش نسل بعدی: ارائه فرصت های آموزشی و مربیگری برای محققان جدید در زمینه پزشکی بازساختی و ATMP ها، پرورش رهبران و نوآوران آینده.
موضوعات تحقیقاتی در حوزه فناوری های پزشکی بازساختی و سلول های بنیادی شامل موارد زیر است، اما به آنها محدود نمی شود::
زیست‌شناسی و مهندسی سلول‌های بنیادی: تکنیک‌های جدید برای جداسازی، گسترش و تمایز سلول‌های بنیادی و مشتقات آن‌ها برای کاربردهای بازساختی و توسعه ATMP را بررسی کنید..
تعدیل سیستم ایمنی و ایمونوتراپی: روش‌های مطالعه برای تعدیل پاسخ ایمنی برای بهبود پذیرش بافت‌های پیوندی، ایمنی ATMP و توسعه درمان‌های بازساختی مبتنی بر ایمنی شامل مشتقات سلول‌های بنیادی
مهندسی بافت و بیومواد: توسعه بیومواد پیشرفته و استراتژی های مهندسی بافت برای ترویج بازسازی اندام و بافت، از جمله استفاده از مشتقات سلول های بنیادی
ویرایش ژن و برنامه‌ریزی مجدد سلولی: بررسی استفاده از CRISPR-Cas۹ و سایر فناوری‌های ویرایش ژن برای افزایش پتانسیل بازسازی سلول‌ها و مشتقات آنها و کمک به توسعه ATMP.
مدل‌سازی بیماری و غربالگری دارو: مدل‌های بیماری را با استفاده از سلول‌های مشتق شده از بیمار و مشتقات آنها برای درک بهتر مکانیسم‌های بیماری، توسعه دارو و ارزیابی اثربخشی ATMP ایجاد کنید
ترجمه بالینی و تجاری سازی: بر ترجمه بالینی درمان های احیا کننده، ATMP ها و مشتقات آنها با در نظر گرفتن مقیاس پذیری، ایمنی و قابلیت تجاری تمرکز کنید. امیدوارم براتون خبر   اولویت‌های ۷ ستاد معاونت علمی برای همکاری با دانشمندان خارجی براتون مفید بوده باشه

 
2023-12-30 18:00:54