انیمیشن پرفروش ایرانی در روسیه به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله هنری انیمیشن پرفروش ایرانی در روسیه  پسر دلفینی عنوان انیمیشنی ایرانی است که توانسته در روسیه بالغ بر یک میلیون و ۷۳۰ هزار دلار فروش کند و تبدیل به یک پدیده، در شرایط اقتصادی امروز سینمای کشور شود. امیدوارم براتون خبر   […]

انیمیشن پرفروش ایرانی در روسیه

به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله هنری انیمیشن پرفروش ایرانی در روسیه  پسر دلفینی عنوان انیمیشنی ایرانی است که توانسته در روسیه بالغ بر یک میلیون و ۷۳۰ هزار دلار فروش کند و تبدیل به یک پدیده، در شرایط اقتصادی امروز سینمای کشور شود. امیدوارم براتون خبر   انیمیشن پرفروش ایرانی در روسیه براتون مفید بوده باشه

 
2022-07-17 14:10:41