انفجار مهیب ساختمان مسکونی در اثر نشت گاز به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,سمنان – ظهر روز گذشته در اثر نشت گاز طبقه دوم یک مجمتمع مسکونی در گرمسار موجب انفجار شد که در این سانحه ۱۴ نفر مصدوم شدند. امیدوارم خبر  انفجار مهیب ساختمان مسکونی در اثر نشت گاز براتون […]

انفجار مهیب ساختمان مسکونی در اثر نشت گاز

به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,سمنان – ظهر روز گذشته در اثر نشت گاز طبقه دوم یک
مجمتمع مسکونی در گرمسار موجب انفجار شد که در این سانحه ۱۴ نفر مصدوم
شدند. امیدوارم خبر  انفجار مهیب ساختمان مسکونی در اثر نشت گاز براتون مفید بوده باشه