انعقاد تفاهم نامه بین ستاد علوم شناختی و یک صندوق پژوهش و فناوری به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  انعقاد تفاهم نامه بین ستاد علوم شناختی و یک صندوق پژوهش و فناوری  به گزارش خبرنگار هاریکا، ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی و صندوق پژوهش و فناوری گیلان با هدف کمک به […]

انعقاد تفاهم نامه بین ستاد علوم شناختی و یک صندوق پژوهش و فناوری

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  انعقاد تفاهم نامه بین ستاد علوم شناختی و یک صندوق پژوهش و فناوری  به گزارش خبرنگار هاریکا، ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی و صندوق پژوهش و فناوری گیلان با هدف کمک به توسعه زیست بوم علوم و فناوری های شناختی، تفاهم نامه منعقد کردند.
براساس این تفاهم نامه از محل منابع ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی، صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق پژوهش و فناوری گیلان تسهیلات لازم برای کمک به توسعه زیست بوم علوم و فناوری های شناختی به شرکت های فناور و محققان در این حوزه ارائه می شود.
در این تفاهم نامه صندوق پژوهش و فناوری گیلان به عنوان یکی از صندوق های عامل ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی برای کمک به توسعه زیست بوم فناوری های شناختی انتخاب شده است.
در چارچوب این تفاهم نامه که به مدت پنج سال ادامه می یابد، تسهیلات و منابع مالی لازم و نیز سرمایه گذاری و سایر اشکال خدمات مالی توسط صندوق عامل به متقاضیان معرفی شده از سوی ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی ارائه می شود. امیدوارم براتون خبر   انعقاد تفاهم نامه بین ستاد علوم شناختی و یک صندوق پژوهش و فناوری براتون مفید بوده باشه

 
2022-12-21 12:06:00