انحصار تامین فاکتور ۸ بیماران هموفیلی شکسته شد به گزارش هاریکا خبر , در بخش خبری سلامت ,به گزارش خبرگزاری هاریکا، ناصر هیراد گفت: در سال ۱۴۰۲ با ورود یک شرکت دانش بنیان دیگر به حوزه تولید فاکتور ۸ انحصار آن رفع و تأمین این دارو به شرایط پایدار رسید. وی با بیان اینکه تولید […]

انحصار تامین فاکتور ۸ بیماران هموفیلی شکسته شد

به گزارش هاریکا خبر , در بخش خبری سلامت ,به گزارش خبرگزاری هاریکا، ناصر هیراد گفت: در سال ۱۴۰۲ با ورود یک شرکت دانش بنیان دیگر به حوزه تولید فاکتور ۸ انحصار آن رفع و تأمین این دارو به شرایط پایدار رسید.
وی با بیان اینکه تولید فاکتور ۸ نوترکیب یک شرکت دانش بنیان در مرداد ۱۴۰۲ وارد بازار شد، تصریح کرد: داروهایی نظیر سیکلوفسفوماید، توپوتکان، ملفالان، وین کریستین، وین بلاستین و شربت سل سپت که همواره طی دو سال گذشته با کمبود روبرو بودند، در سال گذشته به میزان کافی وارد کشور شده است. امیدوارم خبر  انحصار تامین فاکتور ۸ بیماران هموفیلی شکسته شد براتون مفید بوده باشه