انتشار فراخوان دوره جدید «خانه مستند» به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله هنری انتشار فراخوان دوره جدید «خانه مستند»  به گزارش خبرگزاری هاریکا، فراخوان دوره جدید ارسال طرح به «خانه مستند» که قرار است از ١۵ هاریکا آغاز شود، منتشر شد. علاقه‌مندان می‌توانند از تاریخ ١۵ هاریکا تا ۱۵ آبان طرح‌های خود را […]

انتشار فراخوان دوره جدید «خانه مستند»

به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله هنری انتشار فراخوان دوره جدید «خانه مستند»  به گزارش خبرگزاری هاریکا، فراخوان دوره جدید ارسال طرح به «خانه مستند» که قرار است از ١۵ هاریکا آغاز شود، منتشر شد.
علاقه‌مندان می‌توانند از تاریخ ١۵ هاریکا تا ۱۵ آبان طرح‌های خود را ارسال کنند.
مستندسازان باید طرح‌های خود را در سایت Khanemostanad.ir ثبت کنند.
شرایط ارسال طرح متعاقبا اعلام خواهد شد. امیدوارم براتون خبر   انتشار فراخوان دوره جدید «خانه مستند» براتون مفید بوده باشه

 
2023-10-03 14:05:49